ISO 14001: dé norm voor een sterk milieumanagementsysteem

Binnen de ISO 14000-normreeks is ISO 14001:2015 het paradepaardje. Meer zelfs, met meer dan 350.000 gecertificeerde organisaties – waarvan een duizendtal in België – is het wereldwijd de op een na populairste managementnorm. Een doeltreffend milieumanagementsysteem is dan ook een 'must-have' voor veel organisaties. Daarom zetten we nog eens de belangrijkste elementen op een rij.

Waarvoor staat ISO 14001?

Deze managementnorm legt de eisen vast waaraan een sterk milieumanagementsysteem moet voldoen en geeft ook richtlijnen voor het gebruik van ervan. De correcte milieu-indicatoren identificeren, prioriteren, beheersen, monitoren én verbeteren, is daarbij de hoofdgedachte. Dat kan gaan over water-, afval-, lucht- en bodembeheer, maar evengoed over klimaatverandering en het efficiënt inzetten van hulpbronnen.

 

De eerste versie dateert al van 1996. De norm werd intussen tweemaal herzien: in 2004 en in 2015. Bij die laatste update werden 5 aspecten scherper gesteld:

 1. de focus op leiderschap en de rol van directieleden;
 2. incorporatie van milieumanagement binnen de organisatiestrategie;
 3. meer aandacht voor risicomanagement en proactieve initiatieven;
 4. inbegrip van eisen voor alle levensfases van producten (en diensten): van materiaalwinning over design tot end-of-life;
 5. een strategie rond externe en interne communicatie.

Kan je een certificaat krijgen voor ISO 14001?

Ja, hoewel dat niet verplicht is. Al vragen bepaalde steden en gemeenten wel om een certificaat bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere organisaties en overheden nemen dan weer vaak ISO 14001-certificatie op in hun aanbestedingen. 

De 6 voornaamste pluspunten van ISO 14001

Naast het feit dat certificatie in sommige gevallen een belangrijke voorwaarde is voor samenwerking, levert een milieumanagementsysteem op basis van ISO 14001 je organisatie ook heel wat andere voordelen op:

 • Je gaat beter om met natuurlijke hulpbronnen en energie, wat dan weer je financiën ten goede komt op de lange termijn.
 • Je bouwt een sterk bedrijfsimago op bij je doelgroep en andere stakeholders, en krijgt inzichten in hoe daarover te communiceren.
 • Je stimuleert leveranciers tot betere milieuprestaties door ze te integreren in het managementsysteem van je organisatie.
 • Je doet actief aan risicobeheer in een snel veranderende wereld, waardoor je een competitief voordeel uitbouwt.
 • Je engageert de top van je organisatie door van milieumanagement een duidelijke strategische keuze te maken.
 • Je hoeft je huidige milieuactiviteiten niet overboord te gooien en kan ze makkelijk in een milieumanagementsysteem op basis van ISO 14001 integreren.
   

Wist je dat …

kmo’s met de vernieuwde ISO 14005 een ideale tool in handen hebben om een op ISO 14001 gebaseerd milieumanagementsysteem in verschillende fases te implementeren? Lees er alles over

 

Voor wie is ISO 14001 bedoeld?

De grote troef van ISO 14001 is dat deze managementnorm universeel toepasbaar is. Zowel private, publieke als non-profitorganisaties varen er wel bij. Het maakt daarbij niet uit of die organisaties groot of klein zijn. Bovendien is ISO 14001 door zijn High-Level Structure (HLS) perfect te combineren met ISO 9001 en ISO 45001, de topnormen voor respectievelijk kwaliteitsmanagement en gezondheid en veiligheid op het werk.

 

Andere relevante normen

Binnen de ISO 14000-normreeks bestaan er nog een aantal gerelateerde normen die je op weg helpen met het opzetten van een milieumanagementsysteem. Denk daarbij aan:

 • ISO 14004 – Environmental Management Systems – General guidelines on implementation
 • ISO 14006 – Environmental Management Systems – Guidelines for incorporating ecodesign
 • ISO 14040 – Environmental Management – Life Cycle Assessment – Principles and framework
 • ISO 14044 – Environmental Management – Life Cycle Assessment – Requirements and guidelines

Hoe ga je met de normen aan de slag?

Het NBN helpt je om normen te implementeren in jouw bedrijf of organisatie. Koop de normen aan, volg een van onze opleidingen die inzicht geven in bepaalde normen en/of neem deel aan normcommissies en laat je stem horen.

Een of meerdere normen aankopen? Dat kan via de e-shop of de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN.

Je kennis verruimen met een opleiding? Mail ons op academy@nbn.be of bel naar 02 300 78 52.

Een greep uit ons aanbod:

Zelf mee normen ontwikkelen? Neem dan deel aan een van onze normcommissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.