ISO 45001, de norm voor gezondheid en veiligheid op het werk

Volgens de International Labour Organization (ILO) veroorzaken arbeidsongevallen en werkgerelateerde ziektes jaarlijks 2,3 miljoen dodelijke slachtoffers. Daarbovenop zijn er ook elk jaar 374 miljoen niet-dodelijke verwondingen en ziektegevallen. Afgezien van de enorme familiale impact zijn ook de kosten voor het bedrijfsleven en de economie aanzienlijk. ISO 45001 helpt organisaties om een efficiënt gezond- en veiligheidsmanagementsysteem op poten te zetten.

Wat is ISO 45001?

ISO 45001 is de eerste internationale norm voor gezondheid en veiligheid op het werk (OH&S – Occupational Health and Safety). Het biedt een kader om de veiligheid te verhogen, de risico's op de werkplek te verminderen en de gezondheid en het welzijn van de werknemers te verbeteren. Zo kunnen organisaties, los van hun grootte of sector, proactief hun OH&S-prestaties verbeteren.

Wat zijn de voordelen van ISO 45001 voor jouw organisatie?

ISO 45001 helpt je om een OH&S-managementsysteem te implementeren. Zo kan je je risico’s beter beheren en de prestaties op het vlak van gezondheid en veiligheid verbeteren. Dit zijn de belangrijkste voordelen van ISO 45001 op een rij:

 • minder incidenten op de werkvloer;
 • minder ziekteverzuim en personeelsverloop, wat leidt tot een hogere productiviteit;
 • lagere kosten van verzekeringspremies;
 • een gezondheids- en veiligheidscultuur waarbij medewerkers worden gestimuleerd om een actieve rol te spelen in hun eigen OH&S;
 • versterkt leiderschap om proactief de prestaties van OH&S te verbeteren;
 • een betere bedrijfsreputatie;
 • een betere sfeer onder de medewerkers;
 • eenvoudige integratie met andere managementsystemen zoals bijvoorbeeld ISO 9001 voor kwaliteit of ISO 14001 voor milieu.

 

Tips voor een succesvolle toepassing van ISO 45001 in jouw organisatie

 1. Analyseer de huidige OH&S-context van je organisatie en de interne en externe factoren die je bedrijf kunnen beïnvloeden.
 2. Bepaal de reikwijdte van je veiligheidsmanagementsysteem, rekening houdend met wat je met het systeem wil bereiken.
 3. Definieer je OH&S-beleid en doelstellingen.
 4. Bepaal het tijdsbestek waarbinnen je ISO 45001 wil implementeren en hoe je dat wil doen.
 5. Bepaal eventuele competentie- en/of middelenlacunes die moeten worden aangepakt voordat je de norm kan toepassen.

 

Certificering: doen of niet?

Certificering – de processen van je organisatie laten aftoetsen aan de eisen van de norm door een onafhankelijke instantie – is geen vereiste bij ISO 45001. Toch raden we het aan: het is een manier om aan belanghebbenden te tonen dat jouw organisatie de norm correct heeft geïmplementeerd. Is je organisatie al gecertificeerd volgens de OHSAS 18001-norm, dan beschik je al over heel wat van de nodige tools en systemen. Bovendien kan certificering verplicht zijn voor samenwerking met bepaalde overheden of openbare instanties.

Het NBN biedt zelf geen certificeringen aan. Meer informatie over certificeerders vind je op de website van BELAC.

Hoe ga je met de normen aan de slag?

Het NBN helpt je om normen te implementeren in jouw bedrijf of organisatie. Koop de normen aan, volg een van onze opleidingen die inzicht geven in bepaalde normen en/of neem deel aan normcommissies en laat je stem horen.

Een of meerdere normen aankopen? Dat kan via de e-shop of de gepersonaliseerde normencatalogus in MyNBN.

Je kennis verruimen met een opleiding? Mail ons op academy@nbn.be of bel naar 02 300 78 52.

Een greep uit ons aanbod:

Zelf mee normen ontwikkelen? Neem dan deel aan een van onze normcommissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.