ISO 9001, de norm voor kwaliteitsmanagement

Goed kwaliteitsmanagement is cruciaal voor een succesvolle organisatie. Wie kwaliteit hoog in het vaandel draagt, giet zijn processen dan ook best in een efficiënt managementsysteem. ISO 9001, de internationale norm voor kwaliteitsmanagement, is daarvoor het perfecte uitgangspunt.

Waarvoor staat ISO 9001?

ISO 9001 wordt wereldwijd toegepast om kwaliteitsmanagementsystemen (KMS) op te zetten en te certificeren. De norm helpt bedrijven en organisaties om efficiënter te werken en hun klanttevredenheid te verbeteren. Elke organisatie, onafhankelijk van type, sector of grootte, kan er zijn voordeel mee doen. De norm maakt deel uit van de ISO 9000-familie, die diverse aspecten van kwaliteitsmanagement behandelt.

De laatste versie van de norm, ISO 9001:2015, werd in september 2015 gepubliceerd en houdt rekening met de nieuwe businessuitdagingen in een geglobaliseerde wereld. Dat doet de norm door:

 • meer nadruk te leggen op leiderschapsbetrokkenheid;
 • organisatorische risico's en opportuniteiten gestructureerd aan te pakken;
 • gebruik te maken van vereenvoudigde taal en een gemeenschappelijke structuur en termen over verschillende managementsystemen heen;
 • de toeleveringsketen efficiënter te beheren;
 • gebruikersvriendelijker te zijn voor dienstverlenende en kennisorganisaties.

 

Tips voor een succesvolle implementatie van ISO 9001 in jouw organisatie

Tip 1: Definieer je doelstellingen. Wat wil je bereiken met de implementatie van de norm?

Tip 2: Zorg ervoor dat iedereen, in het bijzonder het senior management, het initiatief en de vooropgestelde doelstellingen ondersteunt.

Tip 3: Identificeer hoe jouw organisatie aan de doelstellingen en behoeften van de klanten voldoet. Begrijp de eisen van je klant en stem je processen daarop af.

 

Wat zijn de voordelen van ISO 9001 voor een efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem?

Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt je bepalen hoe je klanten en stakeholders de beste service aanbiedt. Zo vergroot hun tevredenheid en ontdek jij nieuwe businessopportuniteiten. ISO 9001 draagt daartoe bij door:

 • efficiëntere processen, waardoor de productiviteit verhoogt en de interne kosten dalen;
 • je de mogelijkheid te geven  om uit te breiden naar nieuwe markten;
 • de risico’s binnen je organisatie te identificeren en aan te pakken.

 

Normen als houvast voor een efficiëntere bedrijfsvoering

Normen zoals de ISO 9001-reeks vormen een leidraad voor bedrijven om hun kwaliteitscontext in kaart te brengen, risico’s te analyseren en strategische keuzes te onderbouwen. Joerdi Roels is een van de specialisten ter zake. Hij leidt bedrijven hierover op via de NBN Academy. Bovendien helpt hij via Quess ook bij de implementatie van ISO-managementsystemen.

Certificering: doen of niet?

Certificering – de processen van je organisatie laten aftoetsen aan de eisen van de norm door een onafhankelijke instantie – is geen vereiste bij ISO 9001. Toch raden we het aan: het is een manier om aan belanghebbenden te tonen dat jouw organisatie de norm correct heeft geïmplementeerd. Bovendien is de certificering wel verplicht voor samenwerking met bepaalde overheden of openbare instanties.

Het NBN biedt zelf geen certificeringen aan.

Voor wie is ISO 9001 bedoeld?

Heel wat professionals die instaan voor het kwaliteitsmanagement binnen hun organisatie kunnen hun voordeel doen met ISO 9001. Zoals:

 • kwaliteitsmanagers voor het ISO 9001 managementsysteem;
 • interne kwaliteitsauditoren verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits;
 • duurzaamheidsmanagers en kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM) verantwoordelijken betrokken bij de integratie van managementsystemen;
 • risk assessors & managers risicobeheer;
 • directie en management;
 • proceseigenaars.

Deel van de ISO 9000-familie

Voor bepaalde domeinen werd een sectorspecifieke afgeleide van ISO 9001 ontwikkeld, om nog beter te voldoen aan de specifieke noden met betrekking tot kwaliteitsmanagement binnen die sector. Deze sectorspecifieke normen zijn:

 • ISO 13485 - Medical Devices Management Systems: de norm voor kwaliteitsmanagement voor organisaties in de medische sector.
 • ISO 22000 – Food Safety Management: de norm voor kwaliteitsmanagement inzake voedselveiligheid.
 • ISO 18295 - Service Requirements for Customer Contact Centers: de norm voor kwalitatieve contact- en customer care centers.
 • ISO/IEC 17025 - General requirements for the competence of testing and calibration laboratories: de norm voor kwaliteitsmanagement in laboratoria.
 • ISO 22163 - Railway applications - Quality management system - Business management system requirements for rail organizations: de kwaliteitsnorm voor organisaties gerelateerd aan de spoorwegen.
 • ISO 18091 - Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government: de norm voor kwaliteitsmanagement voor locale overheidsinstanties.

Hoe ga je met de normen aan de slag?

Het NBN helpt je om normen te implementeren in jouw bedrijf of organisatie. Koop de normen aan, volg een van onze opleidingen die inzicht geven in bepaalde normen en/of neem deel aan normcommissies en laat je stem horen.

Een of meerdere normen aankopen? Dat kan via de e-shop of de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN.

Je kennis verruimen met een opleiding? Mail ons op academy@nbn.be of bel naar 02 300 78 52.

Een greep uit ons aanbod:

Zelf mee normen ontwikkelen? Neem dan deel aan een van onze commissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.