ISO/IEC 17025 – de norm voor kwaliteitsmanagement in laboratoria

De reputatie van een laboratorium staat of valt met de kwaliteit van de tests en kalibraties. Correcte en rechtsgeldige meetresultaten zijn immers cruciaal. Om niets aan het toeval over te laten, kan je daarbij rekenen op een specifieke managementnorm: ISO/IEC 17025.

Waarvoor staat ISO/IEC 17025?

ISO/IEC 17025 – Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria stelt laboratoria in staat aan te tonen dat ze deskundig werken en geldige resultaten genereren.

Om in te spelen op technische veranderingen en nieuwe markt- en IT-ontwikkelingen, publiceerde ISO in 2017 een nieuwe versie van de norm. De laatste versie van de ISO/IEC 17025 houdt bovendien rekening met de meest recente versie van ISO 9001 uit 2015, dé norm voor kwaliteitsmanagement.

 

Wat is er veranderd?

ISO/IEC 17025 houdt rekening met de nieuwe manier van werken van moderne laboratoria. Dit zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen:

  • De norm is nu van toepassing op alle laboratoriumactiviteiten, met inbegrip van testen, kalibratie en bemonstering;
  • Er is een nieuwe structuur om de norm in overeenstemming te brengen met de andere bestaande ISO/IEC-conformiteitsbeoordelingsnormen, zoals de ISO/IEC 17000-serie (conformiteitsbeoordelingsnormen);
  • De procesbenadering is resultaatgerichter, zoals bij ISO 9001 (kwaliteitsbeheer), ISO 15189 (kwaliteit van medische laboratoria) en de ISO/IEC 17000-serie (conformiteitsbeoordelingsnormen);
  • Omdat laboratoriumadministratie steeds vaker digitaal verloopt, bevat de norm richtlijnen voor het gebruik van computersystemen, elektronische dossiers en de productie van elektronische resultaten en rapporten;
  • Er wordt aandacht besteed aan risk-based thinking, in overeenstemming met de nieuwe versie van ISO 9001:2015 – Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen;
  • De terminologie is geactualiseerd.

 

Wat zijn de voordelen van ISO/IEC 17025 voor het kwaliteitsmanagement van je laboratorium?

ISO/IEC 17025 stelt laboratoria in staat om aan te tonen dat ze deskundig werken en geldige resultaten genereren, waardoor het vertrouwen in hun werk zowel nationaal als wereldwijd wordt bevorderd.

De norm vergemakkelijkt ook de samenwerking tussen laboratoria en andere instanties door te zorgen voor een bredere internationale acceptatie van de resultaten. Testrapporten en certificaten afkomstig uit andere landen kunnen worden aanvaard zonder dat verdere tests nodig zijn, wat op zijn beurt de internationale handel ten goede komt.

Verplichte accreditatie in België

Belgische laboratoria die de ISO/IEC 17025-norm toepassen, moeten een externe audit ondergaan via BELAC, de Belgische accreditatie-instelling. Is het resultaat positief? Dan krijgt het laboratorium een officieel attest. Dit attest is 5 jaar geldig en betekent een boost voor het imago van het laboratorium.

Voor wie is ISO/IEC 17025 bedoeld?

ISO/IEC 17025 is nuttig voor elke organisatie die tests, bemonstering of kalibratie uitvoert en betrouwbare resultaten wil. Dit omvat alle soorten laboratoria, of ze nu eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door de overheid, de industrie of door een andere organisatie.

De norm is ook nuttig voor:

  • universiteiten en onderzoekscentra;
  • overheden;
  • inspectie-instanties;
  • productcertificatie-organisaties en andere conformiteitsbeoordelingsinstanties die testen, bemonsteren of kalibreren.

Hoe ga je met de norm aan de slag?

Het NBN helpt je om normen te implementeren in jouw bedrijf of organisatie. Koop de normen aan, volg een van onze opleidingen die inzicht geven in bepaalde normen en/of neem deel aan normcommissies en laat je stem horen.

Een of meerdere normen aankopen? Dat kan via de e-shop of de gepersonaliseerde normencatalogus in MyNBN.

Je kennis verruimen met een opleiding? Mail ons op academy@nbn.be of bel naar 02 300 78 52.

Een greep uit ons aanbod:

Zelf mee normen ontwikkelen? Neem dan deel aan een van onze normcommissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.