Naar duurzame economische groei en waardig werk: met welke normen bereik je SDG 8?

De Verenigde Naties stelden 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s of Sustainable Development Goals) op voor een duurzamere wereld tegen 2030. Duurzaamheid betekent echter geen rem op economische groei en vooruitgang. Integendeel: SDG 8 beoogt een aanhoudende economische groei met respect voor mens en milieu. Ontdek hoe normen je organisatie helpen om deze doelstelling te vertalen naar de praktijk.

 

Wat betekent SDG 8?

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 8 staat voor ‘aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.’ Met andere woorden: een vooruitgang die iedereen beter maakt en waarbij niemand ongelijk wordt behandeld.

Maar het gaat niet alleen om mensen. Ook natuurlijke rijkdommen spelen een niet te onderschatten rol in onze economie. Met natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen zoals water, hout en mineralen, en indirecte diensten, zoals waterzuivering, beheer van overstromingsrisico's en recyclage draagt ons ecosysteem bij aan de economie. Met die grondstoffen en hulpbronnen moeten we duurzaam omspringen.

 

SDG 8 in cijfers

375 miljoen

Jaarlijks zijn er ongeveer 375 miljoen niet-dodelijke arbeidsongevallen en -ziektes, die vaak leiden tot langdurige afwezigheid van het werk.

2,78 miljoen

Dat is hoeveel sterfgevallen er jaarlijks gebeuren op het werk.

7700

Elke dag sterven er ongeveer 7700 mensen aan werkgerelateerde ziektes of arbeidsongevallen.

476 miljard

De indirecte en directe kosten van ziekte, ongevallen en doden op het werk bedragen in de Europese Unie gemiddeld 3,3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) of 476 miljard euro per jaar.

130

Wanneer we niet investeren in veiligheid en gezondheid van werknemers, is het economische verlies bijna gelijk aan het BBP van de 130 armste landen samen.

Bron: International Labor Organization.

 

Wat is het belang van normen voor SDG 8?

Elke organisatie streeft naar economische groei. Wanneer je deze ambitie wil realiseren, duiken er echter vaak struikelblokken op. Zeker wanneer ze economisch succes willen verzoenen met waardig werk. Normen helpen om deze hindernissen weg te werken en bouwen mee aan de weg naar een goede job voor iedereen.

Vier concrete voorbeelden en bijbehorende voordelen voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 8:

 1. ISO-normen zorgen voor een gemeenschappelijke taal en internationaal aanvaarde specificaties, voor zowel nationale als internationale regelgeving.
  Jouw voordeel? Een gemeenschappelijk communicatiekader voor economische groei.

 1. ISO-normen zijn het resultaat van best practices en internationale consensus.
  Jouw voordeel? Normen zijn beproefde tools om belemmeringen voor internationale handel op te heffen.

 1. De ISO 45001-norm voor veiligheid en gezondheid op de werkplek promoot ondermeer waardig werk.
  Jouw voordeel? Je verzekert de gezondheid en de veiligheid van je werknemers.

 1. ISO-normen zoals de 37001-norm over omkopingbestrijdingssystemen stellen omkooppraktijken aan de kaak.
  Jouw voordeel? Je bevordert de werkgelegenheidskansen, bestrijdt omkoping en werkt aan een anti-omkopingscultuur die bijdraagt aan de economische welvaart.

 

Welke normen zijn essentieel voor SDG 8?

ISO-normen ondersteunen een duurzaam en eerlijk economisch beleid. Een greep uit de meest cruciale normen zijn:

1. ISO 45001:2018
Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use (Veiligheid en gezondheidsmanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik')

2. ISO 14001:2015
Environmental management systems – Requirements with guidance for use (Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik)

3. ISO 37001:2016
Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use

4. ISO 26000:2010
Guidance on social responsibility (Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen)

5. ISO 19011:2018
Guidance for auditing management systems (Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen)

6. ISO 20400:2017
Sustainable procurement – Guidance (Maatschappelijk verantwoord inkopen – Richtlijn)

7. ISO 31000:2018
Risk management – Guidelines

8. ISO 9004:2018
Quality management – Quality of an organization – Guidance to achieve sustained success (Kwaliteitsmanagement – Kwaliteit van een organisatie – Richtlijnen om duurzaam succes te behalen)

9. ISO 10001:2018
Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for codes of conduct for organizations

10. ISO 10002:2018
Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for complaints handling in organizations

11. ISO 10003:2018
Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for dispute resolution external to organizations

12. ISO 10008:2013
Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for business-to-consumer electronic commerce transactions (Kwaliteitsmanagement – Klanttevredenheid – Richtlijnen voor elektronische business-to-consumer handelstransacties)

13. ISO 55000:2014
Asset management – Overview, principles and terminology (Assetmanagement – Overzicht, principes en terminologie)

14. ISO 55001:2014
Asset management – Management systems - Requirements (Assetmanagement – Managementsystemen – Eisen)

 

Hoe ga je met de normen aan de slag?

Het NBN helpt je om de SDG’s in de praktijk te brengen in jouw bedrijf of organisatie. Koop de normen aan, volg een van onze opleidingen die inzicht geven in bepaalde normen en/of neem deel aan commissies rond  Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en laat je stem horen.

 • Een of meerdere normen aankopen? Dat kan via de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN of via de e-shop.
 • Je kennis verruimen met een opleiding? Mail ons op academy@nbn.be of bel naar 02 300 78 52.

Een greep uit ons aanbod:

 

 • Zelf mee normen ontwikkelen? Neem dan deel aan een van onze commissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.