SDG 12: normen om duurzame consumptie en productie te verzekeren

De wereldbevolking blijft groeien. In 2019 delen we met meer dan 7,5 miljard mensen onze planeet en alles wat ze te bieden heeft. Dat betekent dat we voor heel wat uitdagingen staan om het leven op aarde ook leefbaar te houden. Maar de onstilbare honger naar meer consumptie blijft onze natuurlijke hulpbronnen verder uitputten. Er is dus dringend actie nodig om meer te doen met minder. We hebben immers geen' back-upplaneet'.
 

Wat betekent SDG 12?

Met de SDG's (Sustainibility Development Goals) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ontwikkelde de VN eind 2015 een concreet actieplan om armoede te bestrijden en om duurzamer samen te leven. Met SDG 12 zet de VN de koers uit om verantwoorder te produceren en bewust te consuminderen. Dat kan door onze natuurlijke hulpbronnen efficiënter te gebruiken en onze leef- en werkinfrastructuur veerkrachtiger te maken.  

De 12e doelstelling biedt richtlijnen om te evolueren naar een inclusieve economie waar meer mensen toegang hebben tot basisvoorzieningen en dus een betere levenskwaliteit krijgen. Hiervoor zijn ontwikkelingsplannen nodig die de economische, sociale en milieukosten doen dalen, maar zonder afbreuk te doen aan het concurrentievermogen van bedrijven of de levenskwaliteit van mensen.  

 

SDG 12 in cijfers

3

Als we niet van koers veranderen, zullen we in 2050 drie planeten nodig hebben om onze huidige levensstijl te behouden. 

9 ton per persoon

Door de stijging in het gebruik van kunstmatige (niet-metaalhoudende) materialen in de bouw en infrastructuur, is de levensstandaard gevoelig gestegen. Keerzijde van de medaille: de materiële voetafdruk per persoon ligt daardoor vandaag op 9 ton. In 2000 was dat nog 5 ton.  

93%

Vandaag publiceert 93% van 's werelds 250 topbedrijven een duurzaamheidsrapport.  

Bron: Verenigde Naties

 

Wat is het belang van normen voor SDG 12?

De internationale ISO-normen bieden een kader om onze impact op het milieu te beperken, meer hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en verantwoorder te consumeren. Zo dragen ze direct bij tot een wereld waarin duurzame consumptie en productie prioriteit krijgen.   

 • ISO 20400, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen – Richtlijn (Sustainable Procurement – Guidance) 
  Deze norm helpt organisaties om werk te maken van duurzame inkoopprocedures.  
  Jouw voordeel? Betere marges en hogere kwaliteit bij inkoop 

 • ISO 14020, Environmental Labels and Declarations – General Principles 
  De reeks ISO 14020-normen over milieu-etiketteringen en -verklaringen beschrijven de algemene principes voor milieulabels. Die moeten immers nauwkeurig, verifieerbaar, relevant en niet-misleidend zijn. Ze helpen consumenten om verantwoorde keuzes te maken.  
  Jouw voordeel? Een kwaliteitslabel voor groene producten en diensten  

 • ISO 15392, (Sustainability in Building Construction – General Principles  
  ISO 15392 promoot duurzaamheid in de bouwsector. Hierin staan de algemene principes voor duurzaam (ver)bouwen tijdens de volledige levenscyclus van een gebouw: van bij het ontwerp tot de afbraak.  
  Jouw voordeel? Preciezere en meetbare voorschriften om duurzaam te (ver)bouwen  

 • ISO 20245, Internationale handel van tweedehandsgoederen  (Crossborder Trade of Second-hand Goods)  
  Deze norm biedt een kwaliteitskader voor grensoverschrijdende handel in tweedehandsproducten. Deze alternatieve manier van consumeren draagt immers bij tot minder verspillen en verantwoorder aankopen.   
  Jouw voordeel? Kwaliteitsvollere en gescreende tweedehandsproducten  

 

Welke normen zijn essentieel voor SDG 12?

ISO-normen kunnen een kader bieden bij de ontwikkeling van duurzame consumptie- en productiepatronen. Dit zijn daarbij de 9 meest relevante normen: 

 

 1. ISO 9001:2015
  Quality management systems – Requirements
 2. ISO 10008:2013
  Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for business-to-consumer electronic commerce transactions
 3. ISO 14001:2015
  Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik
  (Environmental management systems Requirements with guidance for use) 
 4. ISO 20121:2012
  Event sustainability management systems – Requirements with guidance for use
 5. ISO 20400:2017
  Maatschappelijk verantwoord inkopen – Richtlijn 
  (Sustainable procurement – Guidance)
 6. ISO 26000:2010
  Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
  (Guidance on social responsibility)
 7. ISO 37101:2016
  Sustainable development in communities – Management system for sustainable development – Requirements with guidance for use
 8. ISO 55000:2014
  Assetmanagement – Overzicht, principes en terminologie
  (Asset management – Overview, principles and terminology)
 9. ISO 50001:2018
  Energiebeheersystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik
  (Energy management systems -- Requirements with guidance for use)

 

Hoe ga je met de normen aan de slag?

Het NBN helpt je om de SDG’s in de praktijk te brengen in jouw bedrijf of organisatie. Koop de normen aan, volg een van onze opleidingen die inzicht geven in bepaalde normen en/of neem deel aan commissies rond  Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en laat je stem horen.

 • Een of meerdere normen aankopen? Dat kan via de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN of via de e-shop.
 • Je kennis verruimen met een opleiding? Mail ons op academy@nbn.be of bel naar 02 300 78 52.

Een greep uit ons aanbod:

 • Zelf mee normen ontwikkelen? Neem dan deel aan een van onze commissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53. 

Zo kan je je inschrijven als expert en bijvoorbeeld deelnemen aan de nieuwe commissie over de circulaire economie. Een info-sessie wordt in juni 2019 georganiseerd.