SDG 7: met ISO-normen naar meer betaalbare en groene energie

Fossiele brandstoffen blijven de boventoon voeren in ons dagelijkse energieverbruik. Hoewel de vervuilende impact ervan en de opkomende grondstoffenschaarste overal wenkbrauwen doen fronsen, blijft kordate actie uit. De Verenigde Naties willen daar verandering in brengen met SDG 7, die de focus legt op meer betaalbare en groene energie. Met deze ISO-normen neem je alvast een vliegende start.

 

Wat betekent SDG 7?

Met de SDG's (Sustainable Development Goals) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, legde de VN in 2015 maar liefst 17 speerpunten vast voor een duurzame wereld tegen 2030. Elke SDG belicht een actueel vraagstuk en omvat concrete ambities. Zo draait SDG 7 rond het energieprobleem en doelt het op betaalbare en groene energie voor iedereen. Bovendien geeft het extra aandacht aan energie-efficiëntie. 

Organisaties die zich hiervoor engageren, geven zichzelf een enorm competitief voordeel. Slim energiebeheer leidt immers tot een lagere energiefactuur en houdt je ecologische voetafdruk onder controle. De sector rond groene energie creëert bovendien nieuwe jobs en zorgt bovendien ook voor economische groei. 

 

SDG 7 in cijfers

227

In 2017 bedroeg het aandeel van duurzame energie in het totale Belgische energieverbruik 9,1% – amper 0,4% meer dan in 2016. In dit tempo zitten we pas over 227 jaar aan 100% groene energie. 

10,3 miljoen

De sector rond groene energie zorgde in 2017 wereldwijd voor 10,3 miljoen jobs. 

60%

Fossiele brandstoffen zijn de voornaamste oorzaak van klimaatverandering. Wetenschappers schatten dat vervuilende energie verantwoordelijk is voor 60% van de uitstoot van broeikasgassen. 

Bron: Verenigde Naties

 

Hoe dragen normen bij tot SDG 7?

België hinkt internationaal achterop op het vlak van groene energie en veel organisaties moeten nog flinke stappen zetten om een slim energiebeleid te ontwikkelen. Nochtans liggen de bouwstenen voor beide uitdagingen voor het grijpen, want tal van internationale ISO-normen tackelen het energieprobleem. Vandaag bieden niet minder dan 200 ISO-normen al een kader voor energie-efficiëntie en groene energie, en er zijn er nog veel meer in ontwikkeling. 

Een greep uit de voordelen: 

 • Met ISO 50001, de meest gebruikte energienorm, hebben organisaties een kader om van energiebeheer een strategisch doel te maken. Bovendien is deze norm certificeerbaar. 
  Jouw voordeel? Lagere energiekosten, milieubewustere keuzes en een toekomstgericht energiebeleid. 

 • ISO-normen leiden tot energie-efficiëntere elektrische apparaten en stimuleren de sector rond groene energie. 
  Jouw voordeel? Een lagere energiefactuur voor consumenten, meer energiekeuzes en meer jobs. 

 • ISO-normen helpen overheden bij het uitschrijven van regelgeving en stimuleren innovatie door het delen van ‘best practices’. Zo zien milieuvriendelijke technologieën sneller het licht. 
  Jouw voordeel? (Inter)nationale milieu- en energiedoelstellingen waarmaken. 

 

SDG 7: welke concrete normen maken het verschil?

Deze ISO-normen ondersteunen het internationale project om tegen 2030 het energieprobleem te verlichten: 

 1. ISO 50001:2018 
  Energy management systems – Requirements with guidance for use  

 1. ISO 14001:2015 
  Environmental management systems – Requirements with guidance for use 
  (Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik)  

 1. ISO 14064-1:2018 
  Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals 

 1. ISO 52000-1:2017 
  Energy performance of buildings – Overarching EPB assessment – Part 1: General framework and procedures 

 1. ISO 50047:2019 
  Energy savings – Determination of energy savings in organizations 

 1. ISO 17741:2019 
  General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects 

 1. ISO 17742:2019 
  Energy efficiency and savings calculation for countries, regions and cities 

 1. ISO/IEC 13273-serie 
  Energy efficiency and renewable energy sources 

 1. ISO 14025:2006 
  Environmental labels and declarations – Type 3 environmental declarations – Principles and procedures 

 1. ISO 50015:2019 
  Energy management systems – Measurement and verification of energy performance of organizations – General principles and guidance

 

Hoe ga je met de normen aan de slag?

Het NBN helpt je om SDG 7 in de praktijk te brengen in jouw bedrijf of organisatie. Koop de normen aan, volg een van onze opleidingen die inzicht geven in bepaalde normen en/of neem deel aan normcommissies rond  Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 7 en laat je stem horen.

 • Een of meerdere normen aankopen? Dat kan via de e-shop of de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN
 • Je kennis verruimen met een opleiding? Mail ons op academy@nbn.be of bel naar 02 300 78 52. 

Een greep uit ons aanbod:

 

 • Zelf mee normen ontwikkelen? Neem dan deel aan een van onze normcommissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.

​Zo kan je je inschrijven als expert en bijvoorbeeld deelnemen aan de nieuwe normcommissie over de circulaire economie. Een info-sessie wordt in juni 2019 georganiseerd.