Soorten normen: de 4 belangrijkste categorieën

In onze portfolio van 42.000 normen onderscheiden we in grote lijnen 4 soorten normen: product-, diensten-, proces- en managementnormen. Daarnaast kunnen we ook een onderscheid maken volgens formaliteit.

 

Productnormen

Deze nationale, Europese en ISO-normen leggen afspraken vast rond de eigenschappen van producten, waardoor de consument (doorgaans) betere kwaliteits- en veiligheidsgaranties krijgt. Die eigenschappen kunnen ook wijzen op de mate waarin je een product kan gebruiken in combinatie met andere aanverwante producten, systemen en onderdelen, de zogenaamde interoperabiliteit.

Twee voorbeelden:

 

Dienstennormen

Hierdoor verzekeren organisaties zich van een continue ‘minimale’ kwaliteit van een specifieke dienst. Bovendien leggen dienstennormen rechten en plichten vast voor zowel de dienstverleners als de gebruikers van de diensten, waardoor de verantwoordelijkheden van elke partij duidelijk worden voor iedereen.

Twee voorbeelden:

 

Procesnormen

Procesnormen verwijzen naar de voorwaarden en eisen waaronder producten moeten worden geproduceerd, opgeslagen, verpakt en getest.

Twee voorbeelden:

 

Managementnormen

Deze normen helpen organisaties bij het beheren van hun activiteiten in de brede zin. Zo hebben bepaalde managementnormen betrekking op kwaliteit, milieu of duurzaamheid. Andere beschrijven dan weer hoe je een specifieke taak het best uitvoert, zoals projectmanagement of outsourcing.

Twee voorbeelden:

 

Een tweede onderscheid: formele, informele en bedrijfseigen normen

Afhankelijk van wie het initiatief voor het normalisatieproces op zich neemt, kunnen we normen ook indelen naar hun graad van formaliteit.
 

Formele normen

Erkende normalisatie-instituten zoals het NBN, CEN (European Committee for Standardization) en ISO (International Organization for Standardization) ontwikkelen formele normen volgens strikte procedures. Daardoor houdt elke norm een aantal garanties in.
 

Informele normen

Hierbij nemen bedrijvenconsortia het voortouw. Je treft deze normen vooral aan in innovatieve sectoren, zoals IT. Het voordeel van dit meer gesloten systeem is dat de normen sneller worden ontwikkeld, want het zijn enkel de leden die aan de normontwikkeling deelnemen.
 

Bedrijfseigen normen

Wanneer ondernemingen eigen innovaties in product- of processpecificaties vastleggen, spreken we van bedrijfseigen normen. Denk maar aan de iPhone of MS Windows. Ook design, gebruiksgemak en branding maken vaak deel uit van dit type normen.

 

Op zoek naar normen om je organisatie naar een hoger niveau te tillen?

Je vindt alle product-, diensten-, proces- en managementnormen terug in onze uitgebreide e-shop.

Je kennis verruimen met een opleiding?

Het NBN helpt je graag om de theorie in de praktijk te brengen. Zo krijg je in onze NBN Learning Solutions een overzicht van alle managementnormen en bijbehorende opleidingen.

Zelf een product-, diensten-, proces- of managementnorm ontwikkelen?

Ook dat is mogelijk. Schrijf je in als expert voor een van onze normcommissies en weeg mee op de besluitvorming.