Wat zijn normen?

Elk jaar komen er in België 1500 nieuwe normen bij, waardoor het NBN nu al een portfolio telt van meer dan 42.000 normen. Maar wat verstaan we juist onder normen en normalisatie? Je komt het hier te weten.

 

Normen: goed vakmanschap op papier

Zowel in ons professionele als privéleven zijn normen overal aanwezig. Soms duidelijk zichtbaar, zoals het A4-formaat of de kilogram, soms eerder achter de schermen, zoals normen rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Eén ding hebben de verschillende soorten normen alvast gemeen: ze leggen afspraken over goed vakmanschap vast rond producten, diensten of processen.

Gebruikers passen normen vrijwillig toe om zo hun organisatie naar een hoger niveau te tillen en de vruchten te plukken van de kennis en knowhow van experten. Soms wordt er zelfs naar normen verwezen in contracten of regelgeving, waardoor ze een bindend karakter krijgen.

Goed om te weten: normen zijn ook auteursrechtelijk beschermd!

 

Normalisatie: het proces achter elke norm

Normen ontstaan niet zomaar. Ze zijn het resultaat van het engagement en de intense samenwerking van professionals en specialisten uit diverse organisaties: van commerciële ondernemingen over onderzoeksinstellingen tot publieke overheden en ngo’s. Zij ontmoeten elkaar in normcommissies.

In die commissies werken experten best practices uit in de meest uiteenlopende domeinen. De duizenden normen die daaruit voortvloeien ondersteunen organisaties bij hun dagelijkse werking en het uitstippelen van hun strategische plannen.

 

Voordelen van normen: iedereen wint

Normen bieden antwoorden op een simpele vraag: ‘wat is de beste manier om dit te doen?’. Dat gaat niet enkel over maten en gewichten, maar ook over bijvoorbeeld circulaire economie, kennismanagement, veilig speelgoed of medische verpakkingen. Zo zorgen we ervoor dat onze producten, diensten en processen veilig, betrouwbaar en kwaliteitsvol zijn.

Een greep uit de voordelen:

  • Bedrijven zien hun kosten dalen door efficiëntere en duurzamere bedrijfsprocessen, verhogen hun klantentevredenheid en hebben een extra troef in handen voor export.
  • Overheden hebben zo krachtige tools in handen om de belangen van onder meer het milieu, de werknemers en de consumenten te beschermen.
  • Consumenten krijgen meer zekerheid dat producten en diensten gebruiksvriendelijk zijn en aan alle veiligheids-, gezondheids- en milieunormen voldoen. In Europa is een CE-markering – een soort kwaliteitslabel – zelfs verplicht voor ongeveer 30 productgroepen.

 

Innovatie en normen: een gouden huwelijk

Innovatie kan verschillende vormen aannemen. Zo kan het gaan om een nieuw of sterk verbeterd product, een vernieuwing in je organisatiestructuur, een innovatieve dienst of zelfs het aanboren van vreemde markten. Hoe het ook zij, innovatie is een van de hoofdvoorwaarden voor economische welvaart en succesvolle organisaties.

Normen zijn daarbij een belangrijk element. Door hun eigen innovatieactiviteiten te verankeren in een norm, kunnen organisaties hun producten sneller lanceren. Daarnaast gebruiken veel organisaties bestaande normen bij onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten.

Op zoek naar normen om je organisatie naar een hoger niveau te tillen?

Je vindt alle product-, diensten-, proces- en managementnormen terug in onze uitgebreide e-shop.

Je kennis verruimen met een opleiding?

Het NBN helpt je graag om de theorie in de praktijk te brengen. Zo krijg je in onze NBN Learning Solutions een overzicht van alle managementnormen en bijbehorende opleidingen.

Zelf een product-, diensten-, proces- of managementnorm ontwikkelen?

Ook dat is mogelijk. Schrijf je in als expert voor een van onze normcommissies en weeg mee op de besluitvorming.