ISO/IEC 17025: Basisopleiding - Doeltreffend kwaliteitsmanagement voor labo's

Wil je als test- of kalibratielaboratorium een garantie op geldige en correcte resultaten, dan kan je niet om ISO/IEC 17025 heen. Deze managementnorm zorgt er met specifieke eisen voor dat je effectief aan die doelstelling voldoet. 

Extra voordeel: zo toon je aan de buitenwereld dat je deskundig te werk gaat. Als laboratorium dat ISO/IEC 17025 toepast, kan je je laten accrediteren. Een accreditatie vraag je aan bij BELAC, de Belgische Accreditatie-instelling. Als de audit door Belac positief is, krijg je een officieel attest dat 5 jaar geldig is. Ga je voor het eerst aan de slag met ISO/IEC 17025? NBN Learning Solutions geeft je een vliegende start. In onze dagopleiding lichten we de norm uitgebreid toe. 

 

 

Leerdoelstellingen van de ISO/IEC 17025 basisopleiding

Op het einde van de dag:

 • ken je de kerneisen, sleutelelementen en knelpunten van ISO/IEC 17025;
 • weet je welke onderdelen van de norm cruciaal zijn voor je kwaliteitsmanagement;
 • begrijp je hoe je succesvol aanpassingen doorvoert in de werking van je laboratorium;
 • beheers je de verschillende interpretaties van de norm;
 • weet je wat een accreditatietraject inhoudt.

 

Programma

De basisopleiding ISO/IEC 17025 behandelt deze aspecten:

1. Criteria en interpretatie van de norm

 • Organisatie en personeel
 • Kwaliteitsbeleid en documentenbeheer
 • Beheersing van afwijkingen en omgevingsomstandigheden
 • Interne audits en directiebeoordeling
 • Plan-Do-Check-Act en continue verbeteringen

2. Pragmatische ondersteuning

 • Behandeling van monstername
 • Validatie van methoden
 • Meetonzekerheid, herleidbaarheid en apparatuur
 • Rapportering en evaluatie
 • Risico’s en kansen in kaart brengen

3. Wat is de impact op auditing?

Breng je eigen kwaliteitshandboek mee naar de opleiding om gericht vragen te kunnen stellen.

 

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor:

 • laboverantwoordelijken;
 • kwaliteitsmanagers;
 • technische verantwoordelijken;
 • interne en externe auditoren.

Meet the trainer

Bob Van Doorsselaere werkte bijna 20 jaar bij SGS, waar hij de rol van QHSE Manager Benelux vervulde. Bij NBN Learning Solutions staat hij in voor de ISO 17025-opleidingen.

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. We geven zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Bekijk hier de specifieke voorwaarden.