ISO 19600 - Compliance Management

ISO 19600 voor compliance management

 

Compliance management is vandaag één van de belangrijkste pijlers van goed bestuur. De nieuwe ISO 19600 norm waarborgt dat organisaties hun activiteiten in overeenstemming brengen met wetten en regelgeving, maar ook met klanteneisen, interne integriteitscodes en gedragsregels, eisen in verband met het milieu of arbeidsomstandigheden.

ISO 19600 geeft de richtlijnen voor het vaststellen, ontwikkelen, uitvoeren, evalueren, onderhouden en verbeteren van een compliancemanagementsysteem. Daarnaast is er in deze nieuwe norm veel aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden van bestuur, directie, lijnmanagement en medewerkers van een organisatie en voor de onafhankelijkheid van de compliance-functie.

Voorbeeldgedrag en commitment van leidinggevenden is essentieel om een cultuur tot stand te brengen waarin compliance ‘normaal’ is. Medewerkers op alle niveaus en in alle omstandigheden moeten het juiste gedrag en attitude vertonen in de organisatie.

 

Meerwaarde compliance management

 

ISO 19600 werd op 15 december 2014 definitief gepubliceerd en bevat richtlijnen voor compliance management die organisaties helpen bij:

 • het borgen van de naleving van wet- en regelgeving
 • het voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van de stakeholders
 • het monitoren van de uitvoering van het interne beleid en de procedures

 

Programma

 

 • Welkom & inleiding:
 • Achtergrond deelnemers en hun link met compliance
 • Wat wil je bereiken met deze opleiding?
 • De nieuwe norm ISO 19600:2014 verklaard
 • Hoe pas je de complianceregels toe?
 • Lunchpauze & Netwerking
 • Praktische casus om complianceregels toe te passen
 • Afsluitende vragenronde

 

Voor wie?

 

Compliance managers & verantwoordelijken

 • Risk managers
 • Kwaliteitsmanagers
 • Milieucoördinatoren
 • Verantwoordelijken Sustainability
 • Finance

Deze opleiding is verder waardevol voor organisatieverantwoordelijken, topmanagement, lijnmanagers, directievertegenwoordigers, verantwoordelijken zorg- en beheersystemen, business controllers, auditoren en adviseurs.

 

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. 

Bekijk hier de Specifieke voorwaarden van NBN Learning Solutions.