ISO 9001:2015 basisopleiding kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is de wereldwijd meest ingezette norm, voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is om de organisatie gericht bezig te laten zijn met goede producten en continue verbeteren om zo de tevredenheid van klanten te verhogen. Als je daarvoor kiest kan je je ook laten certificeren, een bewijs naar de buitenwereld toe van je inzet voor kwaliteit!

De huidige versie (2015) vraagt nu aandacht voor de stakeholders en de context waarin organisaties opereren, de beheersing van je processen en de risico’s en opportuniteiten die zich op alle niveaus in je organisatie voordoen.

 

Leerdoelstellingen van de ISO 9001 basisopleiding

Na deze opleiding:

 • Ben je vertrouwd met de systematiek voor het opstellen en beheren van normen
 • Heb je kennis over de verschillende ISO normen en richtlijnen over kwaliteitsmanagement
 • Heb je inzicht in de inhoud en de betekenis van ISO 9001 én de bijhorende ISO/TS 9002
 • Ben je vertrouwd met het certificatieproces en de rol van de verschillende speler hierin

 

Programma

De ISO 9001-basisopleiding is zo opgebouwd:

 • Historiek van IS 9001 en bijhorende normen
 • De rol van ISO in de normering en standaardisatie
 • De rol van ISO/TC 176 en de verschillende normen
 • De High level structure: het waarom en hoe
 • Procesaanpak en risico-gebaseerd denken
 • De structuur en eisen van ISO 9001:2015
 • ISO/TS 9002 (Richtlijnen voor de toepassing van ISO 9001:2015)
 • De impact van de eisen op uw organisatie en processen
 • Het certificatieproces en de verschillende spelers

 

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor:

 • kwaliteitsmanagers;
 • interne kwaliteitsauditoren;
 • kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM) verantwoordelijken;
 • directie en management.

 

Om deze opleiding te volgen is er geen voorkennis over ISO 9001 vereist.

Meet the trainer

Lieven is zelfstandig consultant voor kwaliteitsmanagementsystemen. Hij is lid van ISO/TC 176/SC2, de werkgroep die de ISO 9001 en ISO 9004 beheert. Voor het NBN is hijeen expert in ISO 9001 en heeft hij ook veel ervaring in ISO 17025 en IATF 16949 en verzorgt hij opleidingen over deze normen bij NBN Learning Solutions.

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. 

Bekijk hier de Specifieke voorwaarden van NBN Learning Solutions.