ISO/IEC 17025: Opleiding Interne Auditor

Nadat het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO/IEC 17025 is ingericht, alle technische kwaliteitsborgingen ingeburgerd zijn en het laboratorium de smaak te pakken heeft gekregen en streeft naar voortdurende verbetering, is het zaak dit allemaal af te toetsen tegen de eisen die gesteld worden in ISO/IEC 17025. 

Naast het beantwoorden aan de norm, valt er echter nog heel wat meer te auditeren in een laboratorium-omgeving. Wordt de analysemethode correct uitgevoerd, wordt alles netjes en correct geregistreerd, hoe lopen de verschillende processen en wat zijn de risico’s onderweg, enz. Het auditproces laat toe de zwaktes, die in elk kwaliteitsmanagementsysteem zitten, bloot te leggen en het, door voortdurende verbetering, op basis van de observaties weer te versterken. 

Met deze opleiding bouw je de nodige kennis op om interne audits volgens de verwachtingen van de richtlijnen uit te voeren. Interne audits helpen je structureel het kwaliteitssysteem van het laboratorium te verbeteren, maar belangrijker nog, ze geven een beeld over de mate waarin het kwaliteitssysteem werd en wordt geïmplementeerd.

 

Leerdoelstellingen van de opleiding Interne auditor ISO/IEC 17025

Op het einde van de dag:

 • weet je wat ISO/IEC 17025 zegt over en verwacht van interne audits;
 • ken je de verschillende types interne audits;
 • kan je de juiste accenten leggen om “risk based” te auditeren;
 • heb je enkele tips and tricks opgestoken;

 

Programma

Theorie

 • Types audits
 • Aan welke risico’s te denken
 • Het plannen en voorbereiden van een audit
 • Uitvoering van de audit
 • Rapportage van de audit

 

Pragmatische ondersteuning

 • Concrete voorbeelden
 • Rollenspel

 

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor:

 • laboverantwoordelijken;
 • kwaliteitsmanagers;
 • technische verantwoordelijken;
 • interne en externe auditoren.

 

Meet the trainer

Bob Van Doorsselaere werkt al bijna 20 jaar bij SGS, waar hij de rol van QHSE Manager Benelux vervult. Bij NBN Learning Solutions staat hij in voor de ISO 17025-opleidingen.

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. We geven zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Bekijk hier de specifieke voorwaarden.