Opleiding ISO/IEC 17025: Meetonzekerheid en methodevalidatie

Waarom is deze opleiding iets voor jou?

Als ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium ben je onderhevig aan de eisen 7.2 (Selection, verification and validation of methods) en 7.6 (Evaluation of Measurement Uncertainty). Hier moet hoe dan ook invulling aan gegeven worden binnen jouw organisatie.
Daarnaast leveren deze begrippen je een goed inzicht in wat de uitvoering van een methode in jouw laboratorium waard is. Met deze opleiding kan je beter inschatten hoe betrouwbaar de resultaten zijn. Tenslotte leer je in deze opleiding de “zwakke” kanten van een methode kennen in termen van betrouwbaarheid.
 

Leerdoelstellingen van de opleiding ISO 17025: Meetonzekerheid en methodevalidatie

Op het einde van deze opleiding:

  • Heb je een beeld van de verschillende mogelijkheden voor methodevalidatie en voor het bepalen van de meetonzekerheid.
  • Kan je de beste aanpak kiezen voor jouw organisatie.
  • Weet je hoe de verschillende parameters moeten berekend worden.
  • Heb je inzicht in de betekenis van de parameters en je kan deze vertalen op maat van de klant.

Programma van deze opleiding

Zowel bij methodevalidatie als bij meetonzekerheid gaat het voortdurend over statistische informatie en berekeningen. 
 
De theorie wordt zo beperkt mogelijk gehouden. De training spitst zich heel erg toe op praktische (reken)voorbeelden en oefeningen. Het is dan ook absoluut noodzakelijk een laptop, waarop Excel staat, mee te brengen.
 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze training is geschikt voor:

  • Technische verantwoordelijken
  • Methode-ontwikkelaars
  • Kwaliteitsverantwoordelijken
     

Welke voorkennis heb ik nodig?

In deze opleiding zullen statistische begrippen en formules uitgebreid aan bod komen, maar je hoeft geen statisticus te zijn om ze te kunnen toepassen. Enige basiskennis (gemiddelde, standaarddeviatie, t-Student, …) volstaat om aan deze opleiding te kunnen deelnemen.
 
Deze opleiding heeft een maximum van 12 deelnemers.

 

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. We geven zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Bekijk hier de specifieke voorwaarden.