Dienstverlening

Raadplegen van normen

Wil je graag normen raadplegen?
 
Contacteer het NBN voor toegang tot de NBN Reading Room. Zo kan je de NBN online catalogus met meer dan 42.000 Belgische, Europese (EN) en internationale (ISO) normen raadplegen.
Voor alle elektrotechnische normen, verwijzen wij u graag door naar het BEC-CEB.
 

Onderwijs en normen

Normen zijn essentieel voor onze samenleving. Het is het dan ook cruciaal dat studenten tijdens hun opleiding geïnformeerd worden over het belang en gebruik van normen. In dit kader heeft het NBN het platform 'Education about Standardisation' opgestart. Doel is om het belang van normen over te brengen aan studenten universitair en hoger onderwijs. 

Het platform wil:

  • Docenten uit het hoger onderwijs bewust maken van het belang van normen in de samenleving en het bedrijfsleven
  • Het onderwijs over normen ondersteunen met: cursusmateriaal voor docenten, toegang tot normen voor studenten, business games, een netwerk van sprekers over het onderwerp
  • Studenten voldoende kennis mee geven over normen zodat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onder meer het bedrijfsleven

Wens je als docent of als onderwijsinstelling deel te nemen aan dit platform? Contacteer ons.