Quality Master Class: Latest trends in quality performance management !

3-DAAGSE MASTERCLASS  IN HET ENGELS

Nieuwe trends in value creation ... 

ISO 9001 is dé norm voor kwaliteitsmanagement. In september 2015 werd de norm volledig herzien. Nu ze volledig in lijn is met ISO’s High Level Structure (HLS) voor managementnormen, kan je alle managementprocessen binnen je organisatie beter integreren.

Ben je een professional in QMS of andere managementsystemen? Mis dit uniek seminarie dan zeker niet. Dankzij deze 3-daagse Master Class krijg je alle nodige kennis en advies over de interpretatie en toepassing van de aangepaste norm. Internationale topexperten onthullen hoe je een duurzame managementsysteem opzet met duidelijk toegevoegde waarde.

Waarom deelnemen?

Tijdens dit seminarie:

 • leer je hoe je de belangrijkste trends in kwaliteitsmanagement toepast
 • verneem je hoe deze trends en aanpassingen je organisatie beïnvloeden
 • verkrijg je als eerste info van internationale experten die toonaangevend waren in de ontwikkeling van de ISO 9001:2015. Zij tonen aan hoe je de nieuwe elementen pragmatisch interpreteert in je QMS en tijdens audits.

Na dit seminarie:

 • ben je in staat om de nieuwe elementen van de ISO 9001:2015 als een echte expert te interpreteren en toe te passen op jouw business
 • begrijp je beter de belangrijke aspecten die een impact hebben op je organisatie
 • deel je inzichten met andere experten en krijg je feedback voor verdere reflectie naar 'duurzame value creation'

Programma

Deze masterclass wordt geleid door een internationale topexpert die nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van de nieuwe norm ISO 9001:2015. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Impact van de nieuwe norm ISO 9001:2015 en andere verwante managementnormen op je organisatie: ISO/TS 9002:2016, ISO 9004:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2017, ISO 26000:2010, ISO 31000:2017, ISO 20400:2017, ISO 37001:2016
 • Klantentevredenheid en meerwaarde voor stakeholders (ISO 10002, ISO 10004, ISO 10005)
 • Rol van de High Level Structure voor optimale integratie van managementsystemen in een duurzaamheidscontext
 • Nood aan innovatie in je organisatie (ISO 50501:2019)
 • Impact op interne en externe (geïntegreerde) audits en certificering (ISO 19011:2018)

Dag 1 - Hoe stimuleert het kwaliteitsmanagementsysteem initiatieven rond duurzaamheid?

 • ISO 9001:2015 als vertrekpunt
 • ISO 9001 verantwoord implementeren: meer dan alleen ‘compliance’

 • korte kennismaking met andere duurzaamheidscomponenten van het managementsysteem: ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 26000 - ISO 31000 - ISO 20400

 • Blik op de ISO-evolutie in TC 176 (kwaliteitsmanagement: ISO 10002 - ISO 10004 - ISO 10005 versies 2018) en TC 309 (governance in organisaties) met betrekking tot Anti-omkoping (ISO 37001) en compliancemanagement (ISO 19600)

 • Link met andere kwaliteitsmodellen zoals Lean, Six Sigma, EFQM, ...

Dag 2 - De nieuwe ISO 9004: van conformiteit naar prestatievermogen van de organisatie

 • Overzicht van de nieuwe ISO 9004:2018-norm voor kwaliteit van een organisatie: op weg naar duurzaam succes
 • Bespreking van  de principes en clausules van de vernieuwde ISO 9004
 • Workshop in groep: ‘Implicaties voor mijn organisatie’
 • Verdieping in het kader voor maturiteitsbepaling ISO 9004
 • Bespreking van andere modellen voor excellente bedrijfsvoering en hun synergiën met ISO 9001:2015 en de ISO 9004:2018

Dag 3 - Geïntegreerde audits van managementsystemen: wat is nieuw en mogelijk?

 • Voorgestelde wijzigingen aan de nieuw ISO 19011:2018-auditnorm
 • Interpretaties voor een geïntegreerd auditkader voor managementsystemen
 • Geloofwaardigheid van certificatie van managementsystemen door onafhankelijke derde partijen
 • Uitdagingen en opportuniteiten

Voor wie?

 • Managementverantwoordelijken van ISO 9001-gecertificeerde organisaties
 • Professionals in QMS of andere managementsystemen, die betrokken zijn bij het toepassen en verbeteren van ISO 9001 en de integratie met andere managementnormen
 • Consultants, interne en externe auditors van certificatie- en accreditatie-instellingen

De Master Class expert

Prof. Nigel H. Croft is erkend als 's werelds meest vooraanstaande expert in kwaliteitsmanagement en conformiteitsbeoordeling van managementsystemen. Hij is actief betrokken bij Quality Management sinds 1974, en is voorzitter geweest van de ISO Technical Subcommissie TC176 / SC2 (verantwoordelijk voor ISO 9001 en ISO 9004) sinds 2010.

Bedrijfsinterne opleidingen

Hier vormen jouw wensen het uitgangspunt. Via een intakegesprek stemmen we het doel en de inhoud van de sessie af op jouw behoeften. Bedrijfsinterne opleidingen bieden je een aantal specifieke voordelen:

 • De opleiding is een antwoord op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Medewerkers kunnen sneller de nieuwe kennis toepassen na de opleiding.
 • Hogere betrokkenheid van medewerkers door de oefeningen en praktijkvoorbeelden uit jouw bedrijf of sector.
 • Lagere kosten per deelnemer dan bij individuele opleidingen.
 • Meer flexibiliteit voor jouw bedrijf bij de keuze van locatie, tijdstip, taal van de opleiding (Nederlands, Frans of Engels).
Contacteer ons per e-mail met jouw specifieke vraag en wij nemen spoedig contact op.

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.