Risicobeheer met ISO 31000:2018 - Expert

Deze opleiding wordt in het Engels gedoceerd. Vormt dat geen probleem?

 

Praktische details & inschrijven

 

Het is goed om de basis van ISO 31000 onder de knie te hebben, maar velen hebben moeite om die richtlijnen ook om te zetten in concrete acties. Ze werken hard aan het opzetten van een compleet risicobeheerssysteem om hun onderneming een meerwaarde te geven en die ook te behouden, maar vaak met wisselend succes.

 

Leerdoelstellingen van deze opleiding

Tijdens deze vijfdaagse interactieve opleiding leer je hoe je een ISO 31000-kader uitwerkt dat op jouw behoeften en wensen is afgestemd en pas je deze kennis praktisch toe. Je ontdekt hoe je het ISO 31000-proces kan aanpassen aan de praktijken van jouw organisatie. Je werkt je eigen beleid, plannen en procedures uit om risicobeheer te integreren in operationele processen op alle niveaus van je organisatie én je leert hoe je die kan afstemmen op de bestaande praktijken in je organisatie. Je doet inspiratie op die je onmiddellijk kan toepassen binnen jouw bevoegdheidspakket.

Gedurende deze vijf dagen werk je aan je eigen case om het beleid, de plannen en procedures uit te werken die nodig zijn om de ISO 31000-norm met succes in je organisatie te implementeren en er voordeel uit te halen. Je put ook inspiratie uit de andere deelnemers en uit de algemene voorbeelden en de gebruikte modellen.

 

Programma

Het programma is afgestemd op de behoeftes van de deelnemers en richt zich op het opzetten van een ISO 31000-kader, aangepast aan de specifieke situatie en de input van de deelnemers.

 

 • Inleiding en overzicht van de opleiding
 • Opfrissing van de ISO 31000-norm, inclusief de wijzigingen in de versie van 2018.
 • Onderdelen en doelstellingen van het ISO 31000-risicobeheerkader
  • Leiderschap en engagement
  • Integratie
  • Uitwerking
  • Implementatie
  • Evaluatie
  • Verbetering
 • Leiderschap en engagement
  • Afstemming (visie, missie en ambitie, waarden, strategie, processen, gedrag enz.)
  • Risicohouding en risicocriteria (op het niveau van het bedrijf)
 • Een geïntegreerd beleidsdocument
 • Integratie
  • Bedrijfscontext
  • Toekennen van een eigenaar aan ieder risico en delegatie
  • Besluitvorming binnen het bedrijf en bedrijfsstructuur
  • Interne en externe relaties
 • Risicobeheer en besluitvorming in de hele organisatie aan elkaar linken
 • Uitwerking
  • De organisatie en haar context (intern en extern)
  • Engagement risicobeheer
  • Functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheid en verantwoording
  • Nodige middelen
  • Methode voor communicatie en overleg
 • Risicobeheerplan
 • Implementatie
  • Huidige en beoogde toestand (kloofanalyse)
  • Nodige aanpassingen, toevoegingen, verwijderingen enz.
  • Planning en middelen
 • Implementatieplan risicobeheer
 • Evaluatie
 • Verbetering
 • Test ISO 31000-kader

 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor managers en consultants met een basiskennis van ISO 31000 (al dan niet aantoonbaar met een certificaat) en is geschikt voor:

 • risicobeheerders die voor hun organisatie een risicobeheerstrategie moeten uitwerken en verbeteren;
 • consultants die bedrijven helpen bij het uitwerken van een risicobeheerstrategie;
 • gebruikers van andere managementnormen die op zoek zijn naar integratie van risicobeheer;
 • bestuurders van kmo's, management en strategische medewerkers;
 • interne en externe auditoren die met ISO 31000 werken;
 • iedereen die risicobeheer wil integreren in zijn of haar organisatie, in de dagelijkse besluitvorming en op alle niveaus van de organisatie.

 

Vereisten om aan deze opleiding deel te nemen

Kennis van de ISO 31000-norm:

 • 2009 en/of 2018, indien mogelijk met een passend certificaat 

Grondige kennis van de eigen organisatie:

 • doelstellingen, waarden en overtuigingen van de organisatie (wat belangrijk en waardevol is voor de organisatie en voor haar belangrijkste stakeholders);
 • organisatiestructuur, besluitvormingsprocedure en delegatie van bevoegdheden;
 • bestaande risicobeheerpraktijken;
 • beschikbare middelen.

 

Certificaat

Deelnemers aan de NBN-opleiding behalen een GNIC (Global Network for Independent Certification) ISO 31000-implementer certificaat (CRMIP) als ze:

minimum 75 % scoren op de ISO 31000-kadertest (40 vragen in 1 uur) 

en de volgende documenten indienen:

 • een beknopt bedrijfsbeleidsdocument;
 • een beknopt risicobeheerplan, met
  • een expliciete risicobeheerverplichting
  • prestatie-indicatoren
  • een (goedgekeurde) communicatie- en overlegstrategie
 • een beknopt risicobeheerplan, met
 • een beknopt overzicht van functies en besluitvormingsprocessen
 • een inschatting van de benodigde tijd en middelen
 • afspraken over aanpassingen en continue verbeteringen

 

Meet the trainer

Peter Blokland is verbonden aan de Delft University of Technology (TU Delft) en de Universiteit Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in risicomanagement volgens de ISO 31000-norm en geeft hierover meerdere opleidingen aan de NBN Academy.

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. 

Bekijk hier de Specifieke voorwaarden van NBN Learning Solutions.