Root cause analyse & continuous improving – de eisen uit ISO/IEC 17025 praktisch

Werk je binnen het kader van ISO/IEC 17025, dan wordt je uitgenodigd voortdurend verbetering na te streven, continuous improvement. Naast het streven naar verbetering, wat een typische houding is voor een kwaliteitsomgeving, zullen er zich ook altijd situaties voordoen die aanleiding geven tot verbeteracties. Denken we maar aan klachten, opmerkingen in (externe) audits, afwijkingen in controlekaarten en ringtesten, enz. Met een goede root cause analyse worden problemen en afwijkingen ten gronde aangepakt, waardoor het voorkomen ervan wordt geëlimineerd of toch sterk gereduceerd.

 

Leerdoelstellingen

Na een halve dag:

 • weet je wat ISO/IEC 17025 zegt over en verwacht van continuous improvement;
 • kan je een probleem op correcte wijze definiëren;
 • kan je een probleem tot in de kleinste details ontleden;
 • weet je op welke onderdelen van je analyse er moet ingegrepen worden om herhaling te voorkomen;

 

Programma

Theorie

 • ISO/IEC 17025 en continuous improvement
 • Probleemdefinitie
 • Ishikawa diagram (7M + D)
 • 5 Why onderzoek

 

Pragmatische ondersteuning

 • Casestudies

 

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor:

 • laboverantwoordelijken;
 • kwaliteitsmanagers;
 • technische verantwoordelijken;
 • interne en externe auditoren.

 

Meet the trainer

Bob Van Doorsselaere werkt al bijna 20 jaar bij SGS, waar hij de rol van QHSE Manager Benelux vervult. Bij het NBN staat hij in voor de ISO 17025-opleidingen.

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. 

Bekijk hier de Specifieke voorwaarden van NBN Learning Solutions.