Seminarie normen en overheidsbeleid: een korte recap

dit is de taalnl

Seminarie normen en overheidsbeleid: een korte recap

Op donderdag 4 mei organiseerde de FOD Economie, samen met het NBN en het BEC, een seminarie over normen en overheidsbeleid in Brussel. Doel van het event? Beleidsmakers informeren over normen en betrekken bij normalisatie.

Topics die aan bod kwamen: de voordelen van normen, hoe te verwijzen naar normen en hoe actief deel te nemen aan normalisatie.

De opmars van de normen

Geert De Poorter, directeur van de FOD Economie, opende het seminarie met een opvallende trend: technische voorschriften binnen de Belgische wetgeving worden steeds vaker vervangen door een verwijzing naar normen. “Zo hoeft men het warm water niet telkens opnieuw uit te vinden”, aldus mijnheer De Poorter.

Johan Haelterman, voorzitter van het directiecomité van het NBN, sprong hem daarin bij en onderstreepte nog meer voordelen:

  • hogere efficiëntie en kostenvermindering bij de overheid: in plaats van zelf oplossingen te zoeken voor moeilijke technische kwesties kan de overheid verwijzen naar de technische expertise die verankerd zit in normen om zo kosten te besparen.
  • vereenvoudiging van de regelgeving: de overheidstaak beperkt zich tot het bepalen van de beleidsdoelstellingen waarbij normen de technische oplossing bieden.

 “Normalisatie is een belangrijk instrument ten dienste van bedrijven en hun competitiviteit.” – Geert De Poorter, Directeur FOD Economie

Normen in het overheidsbeleid

Het NBN benadrukte nogmaals het belang van normen in het overheidsbeleid. Die kunnen immers bijdragen aan de bescherming van onder meer consumenten, werknemers en het milieu. Net daarom zetten we, samen met onze stakeholders, de schouders onder een efficiënt Belgisch normalisatiesysteem.

De Hoge Raad voor Normalisatie bracht, op verzoek van de minister van Economie, een advies over dit onderwerp uit en deed een aantal aanbevelingen. Op basis daarvan stelde de FOD Economie, samen met het NBN en het BEC, een gids op voor overheden. Die kan hen helpen bij het verwijzen naar normen bij het opstellen van technische regelgeving.

Algemene conclusie?

Beleidsmakers hebben er absoluut baat bij om actief deel te nemen aan de normalisatie:

  • je bent als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen;
  • je kan het normalisatieproces bijsturen en beïnvloeden;
  • deelname is gratis voor overheden.

Meer weten over de voordelen van normen voor beleidsmakers en regelgevende overheden? Ontdek alles in de gids over het verwijzen naar normen in technische regelgeving.