Verwijzen naar normen in regelgeving: ontdek de voordelen en technieken

Overheden stellen regelmatig regelgevingsteksten op die technische voorschriften bevatten. De beleidsmakers beschikken in dat geval over verschillende mogelijkheden om die voorschriften vorm te geven. Ze kunnen ‘intern’ hun eigen technische voorschriften opstellen en die volledig in de tekst van de regelgeving opnemen. Of ze kunnen gebruikmaken van bestaande technische voorschriften: normen.

 

De voordelen van normen

Verwijzing naar internationale, Europese of Belgische normen in technische regelgeving biedt volgende voordelen:

  • Tijd- en kostenefficiënt: normen kunnen een oplossing bieden voor de technische aspecten van de regelgeving.

  • Brede consensus: normen worden gecreëerd in overleg met experten uit alle relevante sectoren. Het brede draagvlak bevordert aanvaarding en implementatie van de wetgeving.

  • Versoepeling internationale handel: Europese normen worden over de landsgrenzen heen gevolgd en aanvaard.

 

Waarom deelnemen?

Hoe verwijs je op een pertinente en correcte manier naar normen in regelgevingsteksten? Tijdens een informatiesessie op 24 maart biedt Het Bureau voor Normalisatie, NBN, je een kader aan.

 

Programma

08:45 - 09:15      Onthaal

09:15 - 09:30      Welkom : setting the scene

09:30 - 10:30      Methodes om te verwijzen naar normen in regelgeving  

10:30 - 10:45      Het NBN project  « Normen en Wetgeving »

10:45 - 11:00      Koffiepauze

11:00 - 12:00      The use of Standards in EU Legislation and Policies –

Mariolina Eliantonio – prof. Maastricht University - Center for European Law 

12:15 - 13:00      Workshop en vraagstelling  

 

Doelgroep

In deze sessie ontdekken beleidsmedewerkers bij een overheidsdienst hoe het gebruik van normen hun werk veel eenvoudiger maakt.

 

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. 

Bekijk hier de Specifieke voorwaarden van NBN Learning Solutions.