Overslaan en naar de inhoud gaan

Verwijzen naar normen in technische regelgeving: ontdek de voordelen

Zoek op de website naar webpagina’s, nieuwsberichten, opleidingen en events.

Overheden stellen regelmatig regelgevingsteksten op die technische voorschriften bevatten. De beleidsmakers beschikken in dat geval over verschillende mogelijkheden om die voorschriften vorm te geven. Ze kunnen ‘intern’ hun eigen technische voorschriften opstellen en die volledig in de tekst van de regelgeving opnemen. Of ze kunnen gebruikmaken van bestaande technische voorschriften: normen.

Waarom deelnemen

Hoe verwijs je op een pertinente en correcte manier naar normen in regelgevingsteksten? Tijdens een informatiesessie op 19 november biedt Het Bureau voor Normalisatie, NBN, je een kader aan.

Doelgroep

In deze sessie ontdekken beleidsmedewerkers bij een overheidsdienst hoe het gebruik van normen hun werk veel eenvoudiger maakt.

De voordelen van normen

Verwijzing naar internationale, Europese of Belgische normen in technische regelgeving biedt volgende voordelen:

  • Tijd- en kostenefficiënt: normen kunnen een oplossing bieden voor de technische aspecten van de regelgeving.
  • Brede consensus: normen worden gecreëerd in overleg met experten uit alle relevante sectoren. Het brede draagvlak bevordert aanvaarding en implementatie van de wetgeving.
  • Versoepeling internationale handel: Europese normen worden over de landsgrenzen heen gevolgd en aanvaard.

Programma

Neem dan deel aan deze opleidingssessie en ontdek hoe het gebruik van normen uw werk eenvoudiger maakt.  Op de agenda:

12:30   Onthaal met broodjeslunch

13:30   Welkom: Setting the scene

13:45   Overzicht en belang van normen voor bedrijven en maatschappij

14:15   Het gebruik van normen in overheidsbeleid en regelgeving (case)

15:00   Koffiepauze

15:15   Methodes om te verwijzen naar normen in beleid en regelgeving

16:00   Aanbevelingen Hoge Raad voor Normalisatie en andere overwegingen

16:15   Conclusies, besluit en vraagstelling

Bedrijfsinterne opleidingen

Hier vormen jouw wensen het uitgangspunt. Via een intakegesprek stemmen we het doel en de inhoud van de sessie af op jouw behoeften. Bedrijfsinterne opleidingen bieden je een aantal specifieke voordelen:

  • De opleiding is een antwoord op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Medewerkers kunnen sneller de nieuwe kennis toepassen na de opleiding.
  • Hogere betrokkenheid van medewerkers door de oefeningen en praktijkvoorbeelden uit jouw bedrijf of sector.
  • Lagere kosten per deelnemer dan bij individuele opleidingen.
  • Meer flexibiliteit voor jouw bedrijf bij de keuze van locatie, tijdstip, taal van de opleiding (Nederlands, Frans of Engels).
Contacteer ons per e-mail met jouw specifieke vraag en wij nemen spoedig contact op.

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.