Verruim je expertise met de NBN-expertenopleiding

Elk jaar organiseert het NBN in maart, juni en oktober de expertenopleiding ‘Standardisation, a piece of cake’. Zo leer je alles wat je moet weten over normalisatie en kan je meteen aan de slag als expert binnen je domein. Ook ervaren experten kunnen met deze brede opleiding hun voordeel doen en nieuwe invalshoeken ontdekken. Omdat we begrijpen dat expert worden een grote stap is, gidsen we je graag door enkele thema’s die tijdens de introductie van de training aan bod komen: 

 

1. Wat zijn normen?

Normen leggen afspraken vast rond producten, diensten en processen. Ze bieden hierbij een antwoord op de vraag: hoe pak je dat het beste aan? Denk maar aan afspraken rond schoenmaten of energiemanagement.

 

2. Wat is het nut van normen voor je organisatie?

Organisaties die normen gebruiken bij hun dagelijkse werking zetten in op kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Aan welke kwaliteitsvoorwaarden moeten medische hulpmiddelen voldoen? Hoe beperk je je ecologische voetafdruk? Of hoe creëer je een veilige werkplaats voor je medewerkers? Met de juiste antwoorden liggen de voordelen binnen handbereik: van klantentevredenheid tot innovatie.

 

3. Wat is een CE-markering?

De CE-markering toont aan dat het product geëvalueerd werd en beantwoordt aan de Europese vereisten voor veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu. Door de markering op zijn producten aan te brengen, verklaart de fabrikant dat hij alle voor de markering voorziene verplichtingen naleeft en wordt hij verantwoordelijk voor het verkeer ervan in de Europese Economische Ruimte (EER). CE-markering is geldig voor zowel producten die in de EER worden gefabriceerd als voor producten die erbuiten worden vervaardigd maar in de EER op de markt komen. 

Vandaar wordt CE-markering vaak in één adem genoemd met geharmoniseerde normen. Ook die zijn immers bewijs dat uw producten en/of diensten aan de technische vereisten van de Europese wetgeving voldoen. Ze worden geschreven op maandaat van de Europese Commissie door een Europese normalisatie-instelling.

 

4. Hoe verloopt normontwikkeling?

Of het nu gaat om een nieuwe norm of een bestaande norm die aan herziening toe is, elk normproject begint met een doelgericht voorstel. Bij goedkeuring wordt de molen op gang gebracht: experten werken aan een normontwerp, dat daarna aan het grote publiek wordt voorgelegd. Zodra er een consensus is, wordt de norm gepubliceerd.

 

5. Wat is de rol van Belgische normcommissies?

Samen met het NBN werken Belgische experten aan de ontwikkeling van  Europese en internationale normen. Daarnaast kunnen ze ook nationale (Belgische) normen ontwikkelen en monitoren ze de werking van gepubliceerde normen.

 

6. Welke invloed hebben sectorale operatoren?

Ook sectorale operatoren kunnen normcommissies beheren. Door hun uitgebreide expertise en knowhow leveren ze waardevolle input binnen hun domein. Ze vormen de verbinding tussen experten en het NBN en zorgen ervoor dat alle belanghebbenden kunnen deelnemen aan het normalisatieproces. Sectorale operatoren zijn dan ook essentiële partners voor het NBN.

 

7. Waarom expert worden?

Als expert krijg je als eerste toegang tot welke ‘best practices’, technologieën en trends jouw domein in de toekomst vorm zullen geven. Door in contact te komen met tal van belanghebbenden – van academici tot bedrijven – bouw je ook een sterk professioneel netwerk uit én geef je je eigen organisatie een stem.

 

Is je interesse gewekt?

Deze topics zijn pas het begin. De rijkgevulde opleiding gaat ook dieper in op: 

  • het normontwikkelingsproces;
  • hoe het internationale normenplatform precies werkt;
  • de aandachtspunten bij het schrijven van normen.

Meteen inschrijven voor onze gratis experten- opleiding?

Wil je graag expert worden? 

Dat kan. Voor de normcommissies van het NBN gebruik je dit inschrijvingsformulier. Staat de normcommissie van jouw keuze onder het beheer van een sectorale operator, dan neem je best rechtstreeks contact op met hen.