Sectorale operatoren

Sectorale operatoren zorgen voor de administratieve en technische opvolging van één of meer normcommissies. Zij zijn verantwoordelijk voor een bepaald domein. Sectorale operatoren worden erkend door de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie (NBN). De sectorale operatoren handelen in naam en voor rekening van het Bureau voor Normalisatie voor bepaalde Technische Commissies (TCs).

Het belang van de sectorale operatoren

De sectorale operatoren beheren normcommissies. Ze vormen de verbinding tussen de experts binnen die commissies enerzijds en het NBN anderzijds. Daarnaast zorgen zij ervoor dat alle belanghebbenden kunnen deelnemen aan het normalisatieproces.

Sectorale operatoren bezitten deskundigheid binnen hun sector en staan zeer dicht bij de bedrijfswereld. Steunend op een netwerk van experten, verspreiden zij alle nuttige informatie over het normalisatiewerk in hun domein. Ze zijn essentiële partners voor het NBN.

Overzicht van normcommissies

Sectorale operatoren erkend door het NBN

Sectorale operatorWerkdomeinAdresContact

AGORIA ICT-TIC

Informatie- en communicatietechnologie

BluePoint Brussels 

August Reyerslaan 80

1030 Brussel

+32 2 706 80 04

centraloffice@ictstandards.be

www.agoria.be

ANPI

Preventie van brand en diefstal

Parc Scientifique Fleming Granbonpré 1

1348 Louvain-la-Neuve

+32 10 47 52 11

info@anpi.be

www.anpi.be

BEC-CEBElektrotechniek en elektronica

BluePoint Building 

August Reyerslaan 80

1030 Brussel

+32 2 706 85 70

centraloffice@ceb-bec.be

www.ceb-bec.be

BECETEL

Buizen en hulpstukken

Gontrode Heirweg 130

9090 Melle

+32 9 272 50 70

info@becetel.be

www.becetel.be

BEMEDTECH (vroeger UNAMEC)

Medische technologieën

Romeinsesteenweg 468

1853 Strombeek-Bever

+32 2 257 05 90

info@bemedtech.be

www.bemedtech.be

BIL-IBSLas- en aanverwante verbindingstechnologieën

Technologiepark 935

9052 Zwijnaarde

+32 9 292 14 17

info@bil-ibs.be

www.bil-ibs.be

CENTEXBEL

Textiel en kunststoffen

Technologiepark 70

9052 Zwijnaarde

+32 9 243 82 23

ke@centexbel.be

www.centexbel.be

COPRO

Controle van bouwproducten 

Z.1. Researchpark

Kranenberg 190

1731 Zellik

+32 2 468 00 95

info@copro.eu

www.copro.eu

CRIBC-BCRC

Keramiek

Avenue Gouverneur Cornez 4

7000 Mons

+32 65 40 34 34 

norme@bcrc.be

www.bcrc.be

CRIC-OCCN

Cementindustrie

Adolphe Buyllaan 87

1050 Brussel

+32 2 645 52 51

standards@cric.be

www.cric.be

CRR-OCW

Wegenbouw

Woluwelaan 42

1200 Brussel

+32 2 766 03 00

brrc@brrc.be

www.brrc.be

FIV-VGIGlasindustrie

Marsveldplein 2

1050 Brussel

+32 2 542 61 20

info@vgi-fiv.be

www.vgi-fiv.be

FOD Economie (+ CONFASS)Conformiteitsbeoordeling 

Koning Albert II-laan 16

1000 Brussel

+32 2 277 93 92

com.bconfass@economie.fgov.be

economie.fgov.be

GAS.BE (vroeger ARGB)Transport- en distributie van aardgas

Masuiplein 15

1000 Brussel

+32 2 383 02 00

info@gas.be

www.gas.be

GSV

Staalproductie- en verwerking

Ravensteinstraat 4

1000 Brussel

+32 2 509 14 17

koen.vreven@steelbel.be

www.steelbel.be

IBE-BIVVerlichtingskunde

Gebroeders De Smetstraat 1

9000 Gent

+32 9 265 87 13

info@ibe-biv.be

www.ibe-biv.be

IBE-BVI

Verpakkingen

Z.1. Researchpark 280

1731 Zellik

+32 2 464 02 10

m.calcoen@ibebvi.be

www.ibebvi.be

ISSEP

Luchtkwaliteit 

Rue de Chéra 200

4000 Liège

+32 4 229 83 11

b.bergmans@issep.be

www.issep.be

ONPPetroleumproducten

Kunstlaan 39

1040 Brussel

+32 2 508 30 00

info@petrolfed.be

www.petrolfed.be

PROBETON

Geprefabriceerde betonproducten 

Jules Bordetlaan 11 

1140 Brussel

+32 2 237 60 20

mail@probeton.be

www.probeton.be

SECO*

Technisch controle voor de bouw

Hermeslaan, 9

1831Diegem

+32 2 238 22 11

mail@seco.be

www.seco.be

SIRRIS-AGORIA

Technologie

BluePoint Brussels 

August Reyerslaan 80

1030 Brussel

+32 2 706 79 84

centraloffice@sos-sa.be

www.agoria.be

SYNERGRID

Netbeheer elektriciteit en aardgas

Palmerstonlaan 4

1000 Brussel

+32 2 237 11 11 

info@synergrid.be

www.synergrid.be

VOLTA**

Elektrotechniek

Marlylaan 15/8

1120 Neder-Over-Heembeek

+32 2 612 99 60

volta.sirris.agoria@sos-sa.be

www.volta-org.be

WOOD.BE (vroeger CTIB-TCHN)Hout- en meubelindustrie

Hof ter Vleest 3

1070 Brussel

+32 2 558 15 50

Thomas@wood.be

www.wood.be

WTCB-CSTCBouwbedrijven

Lozenberg 7

1932 Sint-Stevens-Woluwe

+32 2 655 77 84

normen@bbri.be

www.cstc.be

 

* Uitsluitend erkend als sectoraal operator in samenwerking met het WTCB

** Uitsluitend erkend als sectoraal operator in samenwerking met Sirris-Agoria