Van voorstel tot publicatie: hoe komen normen tot stand?

De ontwikkeling van een norm is een nauwgezet en ingewikkeld proces waar heel wat partijen bij betrokken zijn. Bij elke stap in het normalisatieproces komt heel wat kijken. Een norm ontwikkelen kan dan ook ongeveer 3 jaren in beslag nemen.

 

Normontwikkeling: welke stappen doorloopt een norm?

  1. Voorstel: op vraag van bedrijven of sectoren dient het NBN bij het Comité Européen de Normalisation (CEN) of ISO (International Organisation for Standardisation) een voorstel in voor een norm in een specifiek domein. Na goedkeuring wordt het voorstel toegewezen aan een normcommissie, ook wel Technische Commissie of TC genoemd. In die commissies maken alle belanghebbende partijen afspraken over de specifieke kenmerken en vereisten van een product, proces of dienst.
     
  2. Normontwerp: de normcommissie werkt een normontwerp uit in samenspraak met de nationale normalisatie-instellingen. Voor België is dit het NBN samen met zijn sectorale operatoren. Ook experten, deskundigen die meewerken aan de herwerking van bestaande en uitwerking van nieuwe normen, worden gevraagd om een bijdrage te leveren.
     
  3. Openbaar onderzoek: elk land dat lid is van CEN of ISO onderwerpt het normontwerp aan een openbaar onderzoek. Nadat alle opmerkingen zijn bekeken, wordt het aangepaste normontwerp goedgekeurd en volgt de publicatie van de norm.
     
  4. Publicatie: de norm wordt gepubliceerd en is beschikbaar.

 

Welke instellingen zijn bij het normalisatieproces betrokken?

De meeste normen worden ontwikkeld op internationaal niveau. Het NBN coördineert de Belgische deelname en brengt experten samen in een normcommissie. Ook bedrijven, overheden of andere belanghebbenden kunnen deelnemen.

Het NBN beheert heel wat normcommissies zelf. Daarnaast zijn ook sectorale operatoren een cruciaal onderdeel van het normalisatieproces. Ook zij kunnen normcommissies beheren en staan in voor de administratieve en technische opvolging van deze commissies binnen een bepaald domein. Ze vormen de verbinding tussen de experts binnen die commissies enerzijds en het NBN anderzijds. Daarnaast zorgen zij ervoor dat alle belanghebbenden kunnen deelnemen aan het normalisatieproces.

Bekijk wie nog meer bijdraagt aan de ontwikkeling van normen

 

Het NBN: dé partner voor normontwikkeling

Bestaan er (nog) geen normen voor jouw sector? Het NBN kan je helpen! Wij stellen onze normenexpertise en ervaring in normontwikkeling graag ter beschikking van jouw organisatie. Zo bieden we jou de kans om je expertise te vergroten, de markt te helpen bepalen en zelfs cross-sectorale samenwerkingen aan te gaan met potentiële nieuwe partners uit ons netwerk.

Ontdek nog meer voordelen van een bijdrage als expert

 

Hoe ga je met de normen aan de slag?

Wil je graag deelnemen aan het normalisatieproces als expert? Meld je dan aan voor een van onze commissies en help ons nieuwe normen ontwikkelen gebaseerd op jouw praktijkervaringen. Je vindt hier de lijst en daarbij de sectorale operator die de commissie begeleidt.

 

Meer info over deelnemen aan normcommissies?

Mail naar standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.

 

Interesse in normontwikkeling?

Volg een Webinar: Standardization - The Basics