Wie kan meewerken aan de ontwikkeling van normen?

Normen worden ontwikkeld in normcommissies met vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen. Dat kunnen overheidsinstanties zijn, maar ook bedrijven, sectorfederaties of maatschappelijke organisaties. Alle deelnemers hebben een evenwaardige stem en streven naar een consensus.

 

Open voor iedereen

Zowel natuurlijke personen als publieke of private organisaties kunnen en mogen bijdragen aan de ontwikkeling van normen die betrekking hebben op het domein waarin ze actief zijn. De organisatie vaardigt dan een of meerdere vertegenwoordigers af om in de normcommissie te zetelen. Voorbeelden van belanghebbende partijen die mogen meewerken aan normontwikkeling, zijn:

 

De voordelen van normontwikkeling voor jouw organisatie

Bijdragen aan normontwikkeling brengt ook heel wat voordelen met zich mee:

 • Je hebt een streepje voor op je concurrenten: wie meewerkt aan de norm, vormt de markt.
 • Je doet kennis uit de eerste hand op over ontwikkelingen en markttrends.
 • Je vergroot je invloed en geeft je bedrijf een stem in de ontwikkeling van normen voor jouw sector;
 • Je geeft je geloofwaardigheid bij je stakeholders en klanten een boost;
 • Je krijgt de kans om een lokaal, Europees en internationaal professioneel netwerk op te bouwen: normcommissies zijn de ideale plaats om kennis te maken met nieuwe contacten en ideeën uit te wisselen.

Deze bedrijven haalden voordeel uit deelname aan normcommissies rond onderwerpen uit hun sector.

 

Voorwaarden voor deelname

Wie wil meewerken aan normen, moet aan drie voorwaarden voldoen:

 1. Neem je deel als natuurlijk persoon, dan moet je in België gedomicilieerd zijn. Voor rechtspersonen of organisaties die willen participeren, moet de hoofdzetel in België liggen.
 2. Je moet rechtstreeks een actueel belang hebben bij de norm die je mee vorm wil geven en aantoonbare kennis hebben over het onderwerp.
 3. Je laat het NBN weten dat je in een normcommissie wil zetelen door je in te schrijven.

Bekijk het huishoudelijk reglement voor een volledige overzicht van de voorwaarden. 

 

Hoeveel tijd moet ik hiervoor voorzien?

Het antwoord hangt af van het type norm waaraan je meewerkt. Zo moet je voor een nationaal normalisatieproces gemiddeld 2 tot 3 dagen per jaar rekenen, deelname aan normcommissies (max. 3 maal per jaar) niet inbegrepen.

Voor de ontwikkeling van een norm op Europees of internationaal niveau gelden dan weer deze (bijkomende) voorwaarden:

 • een uitstekende kennis van het Engels;
 • de tijd en mogelijkheid voor verplaatsingen naar het buitenland;
 • gemiddeld 2 tot 3 dagen voorbereiding én opvolging voor elke bijeenkomst.

 

Hoeveel kost een commissiedeelname?

De prijs van een jaar commissiedeelname hangt af van de sectorale operator die de commissie coördineert. De ontwikkeling van een nieuwe norm duurt gemiddeld 3 jaar.

Voor de NBN-commissies kost een deelname standaard 500 euro, maar de prijs daalt bij inschrijving tot bijkomende normcommissies naar 400 euro en naarmate het jaar vordert. Het NBN voorziet ook interessante kortingen voor een aantal doelgroepen, zoals kleine ondernemingen, academici en maatschappelijke actoren:

 • -30% voor KMO's (met maximum 50 medewerkers);
 • -50% voor academici (universiteiten en hogescholen waarvan de dienstverlening wettelijk of per decreet is vastgelegd);
 • -50% voor maatschappelijke actoren die zich statutair tot doel stellen de belangen van werknemers, de milieubelangen of de consumentenbelangen te verdedigen;
 • gratis deelname voor sectorale operatoren (alleen voor de personen die verantwoordelijk zijn voor normalisatieactiviteiten);
 • gratis deelname voor overheden en openbare instellingen van categorie A.

 

Je bijdrage aan een normcommissie wordt berekend in functie van het aantal maanden dat je bent ingeschreven. Een overzicht:

Je registreert je
als NBN-expert dit jaar in:
Deelnameprijs voor
1 commissie (in euro):
Deelnameprijs voor
elke bijkomende commissie (in euro):
Januari500400
Februari458367
Maart417333
April375300
Mei333267
Juni292233
Juli250200
Augustus208167
September167133
Oktober125100
November8367
December4233

 

Zelf meewerken als expert

Wil je graag deelnemen aan het normalisatieproces als expert? Meld je dan aan voor een van onze normcommissies en help ons nieuwe normen ontwikkelen gebaseerd op jouw praktijkervaringen.

 

Meer info over deelnemen aan normcommissies? Mail naar standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.