Norm ASTM E1368-14

Standaardpraktijk voor visuele inspectie van asbestsaneringsprojecten Deze titel is een machinevertaling van de oorspronkelijke Engelstalige titel (Engelstalige pagina ).
Status
:
Actief
Publicatiedatum
:
2014
Talen
:
EN
ICS
:
13.030.30 Bijzondere afvalstoffen
Samenvatting :

1.1 Deze praktijk omvat procedures voor het uitvoeren van visuele inspecties van asbestreactieacties op:

1.1.1 Bepaal de omvang van het vereiste werk voordat het begint;

1.1.2 Bepaal de voortgang en kwaliteit van het werk en de volledigheid van de responsactie evalueren; en

1.1.3 Evalueer de netheid van het werkgebied voorafgaand aan de laatste luchttest voor vrijgave (indien uitgevoer
d), en daarna ontmanteling van kritieke barrières.

1.2 Deze praktijk kan worden gebruikt bij een reductieproject of voor operaties en onderhoud ( O&M) werk, uitgevoerd door het personeel van de gebouweigenaar. Het kan ook worden gebruikt in combinatie met contractdocumenten tussen de eigenaar van het gebouw en andere partijen die betrokken zijn bij een reductieproject.

Opmerking 1Standaardcontractdocumenten (zoals AIA- en EJCDC-documente
n) definiëren contractuele relaties en verantwoordelijkheden voor projecten binnen de bouwsector. Asbestsaneringsprojecten onderscheiden zich van traditionele bouwprojecten in ontwerp en uitvoering, maar ook in het soort en niveau van toezicht dat nodig is om de succesvolle voltooiing te onderbouwen. Deze praktijk geeft niet-traditionele verantwoordelijkheden aan de eigenaar van het gebouw, de projectontwerper en de aannemer van de emissiereductie. Bovendien worden verantwoordelijkheden met betrekking tot projecttoezicht, inspecties en goedkeuringen gelegd bij een extra niet-traditionele vertegenwoordiger van de gebouweigenaar; de projectmonitor, zoals gedefinieerd door deze praktijk. Alle partijen worden gewaarschuwd dat de betrokken bevoegdheden en bijbehorende verantwoordelijkheden worden begrepen, wederzijds overeengekomen en dienovereenkomstig worden aangepakt met de nodige aanpassingen, indien nodig, in de contractdocumenten voor een specifiek project.
< div class="SectionLevel2">

1.3 Deze praktijk biedt de volgende informatie:

1.3.1 De doelstellingen van de proces voor visuele inspectie;

1.3.2 De verantwoordelijkheden en kwalificaties van de personen die betrokken zijn bij de visuele inspecties;

div>

1.3.3 Het schema van visuele inspectie-activiteiten tijdens een reductieproject en O&M-werkzaamheden;

1.3.4 De inspectieprocedures voor de verschillende soorten reductiewerkzaamheden en O&M-taken; en

1.3.5 De criteria om het werk als voltooid te certificeren op basis van de visuele inspecties.

1.4 De waarden in inch-pond-eenheden moeten als standaard worden beschouwd. De waarden tussen haakjes zijn wiskundige conversies naar SI-eenheden die alleen ter informatie worden verstrekt en niet als standaard worden beschouwd.

1.5 Waarschuwing—Asbestvezels zijn erkende kankerverwekkende stoffen. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot longaandoeningen, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom. Voorzorgsmaatregelen in deze standaardpraktijk moeten worden genomen om te voorkomen dat asbestdeeltjes in de lucht worden gevormd en ingeademd uit materialen waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze asbest bevatten. Zie 2.2 voor wettelijke vereisten met betrekking tot asbest.

1.6 Deze norm is niet bedoeld om alle eventuele veiligheidsproblemen in verband met het gebruik aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om vóór gebruik passende veiligheids- en gezondheidspraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen te bepalen. Voor specifieke veiligheidsverklaringen, zie 12.2.

Deze tekst is een machinevertaling van de oorspronkelijke Engelstalige tekst (Engelstalige pagina ).
Toevoegen aan winkelwagen
EUR 60.00 (excl. btw)
Kies je taal
Viewer title
...
Het NBN maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in de NBN-privacyverklaring.
Weigeren