Norm ASTM E1611-21

Standaardgids voor het uitvoeren van sedimenttoxiciteitstests met polychaetous Annelids Deze titel is een machinevertaling van de oorspronkelijke Engelstalige titel (Engelstalige pagina ).
Status
:
Actief
Publicatiedatum
:
2021
Talen
:
EN
ICS
:
13.060.70 Onderzoek van water. Biologische eigenschappen
Samenvatting :

1.1 Deze gids behandelt procedures voor het verkrijgen van laboratoriumgegevens over de schadelijke effecten van mogelijk verontreinigd sediment, of van een testmateriaal dat experimenteel is toegevoegd aan verontreinigd of niet-verontreinigd sediment, op mariene of estuariene infaunale polychaeten tijdens blootstellingen van 10 dagen of 20 tot 28 dagen. Deze procedures zijn nuttig voor het testen van de effecten van verschillende geochemische kenmerken van sedimenten op mariene en estuariene polychaeten en zouden kunnen worden gebruikt om sedimenttoxiciteit voor andere infaunale taxa te beoordelen, hoewel aanpassingen van de procedures die geschikt zijn voor de testsoort nodig kunnen zijn. Procedures voor de 10-daagse statische test worden beschreven voor Neanthes areodentata en Alitta virens 2 (voorheen Nereis virens en Neanthes virens) en voor de 20 tot 28 dagen durende statische-vernieuwing van sedimenttoxiciteit voor N. arenaceodentata.

1.2< /span> Aanpassingen van deze procedures kunnen geschikt zijn voor andere testprocedures voor de toxiciteit van sedimenten, zoals doorstroom- of gedeeltelijke levenscyclustests. De methoden die in deze gids worden beschreven, zouden ook nuttig moeten zijn voor het uitvoeren van tests op de toxiciteit van sedimenten met andere aquatische taxa, hoewel er mogelijk wijzigingen nodig zijn. Andere testorganismen kunnen andere soorten polychaeten, schaaldieren en tweekleppigen zijn.

1.3  Andere aanpassingen van deze procedures kunnen geschikt zijn voor speciale behoeften of omstandigheden. Hoewel het gebruik van de juiste procedures belangrijker is dan het volgen van voorgeschreven procedures, zijn de resultaten van tests die zijn uitgevoerd met ongebruikelijke procedures waarschijnlijk niet vergelijkbaar met die van veel andere tests. Vergelijkingen van de resultaten die zijn verkregen met behulp van gewijzigde en ongewijzigde versies van deze procedures kunnen nuttige informatie opleveren over nieuwe concepten en procedures voor het uitvoeren van sedimenttests met infaunale organismen.

1.4 Deze procedures zijn van toepassing op sedimenten die zijn verontreinigd met de meeste chemicaliën, afzonderlijk of in formuleringen, commerciële producten en bekende of onbekende mengsels. Deze procedures kunnen met de juiste aanpassingen worden gebruikt om sedimenttoxiciteitstests uit te voeren op factoren zoals temperatuur, zoutgehalte, opgeloste zuurstof (DO) en natuurlijke sedimentkenmerken (bijvoorbeeld deeltjesgrootteverdeling, organisch koolstofgehalte en totale vaste stoffe
n). Deze procedures kunnen ook worden gebruikt om bioconcentratietests en in situ-tests uit te voeren, en om de toxiciteit van mogelijk verontreinigde veldsedimenten te beoordelen, of van materialen zoals rioolslib, oliën, zwevende deeltjes en oplossingen van toxische stoffen die aan sedimenten zijn toegevoegd. Een mediane letale concentratie (LC50) of mediane subletale effectconcentratie (EC50) van toxische stoffen of van sterk verontreinigd sediment gemengd in niet-verontreinigd sediment kan worden bepaald. Materialen die hechten aan sedimentdeeltjes of zijn opgelost in interstitiële water kunnen worden getest.

1.5< /span> De resultaten van 10-daagse toxiciteitstests met verontreinigde sedimenten kunnen worden gerapporteerd als een LC50 als een reeks concentraties wordt getest of als een percentage mortaliteit ten opzichte van een controle- of referentiesediment. De resultaten van toxiciteitstests van 20 tot 28 dagen met verontreinigde sedimenten kunnen worden gerapporteerd als een LC50 als een reeks concentraties wordt getest of als een percentage mortaliteit of groei ten opzichte van een controle- of referentiesediment.

< div class="SectionLevel2">

1.6 Deze handleiding is als volgt ingedeeld:

< table style="border-collapse: collaps;border-top-style:none; border-bottom-style:none;" class="datatable gridtype" width="462px">

 

Sectie

Referentiedocumenten

2

Terminologie

3

Samenvatting van de handleiding

4

Betekenis en gebruik

5

Interferenties

6

Apparaat

7

 Faciliteiten

7.1

 Bouwmaterialen

7.2

 Testkamers

7.3

 Reinigen

7.4

 Acceptatie

7.5

Gevaren

8

Water testen

9

 Algemene vereisten

9.1

 Bron

9.2

 Voorbereiding

9.3

 Karakterisering

9.4

Sedimenten testen en controleren

10

 Algemeen

10.1

 Karakterisering

10.2

 Sediment regelen

10.3

 Veld-verzameld testsediment

10.4

 Referentie sediment

10.5

 Laboratorium-verrijkt testsediment

10.6

 Testconcentratie(
s)

10.7

 Toevoeging van giftige stof aan sediment

10.8

Organismen testen

11

  Soort

11.1

  Leeftijd

11.2

  Voeding

11.3

  Bron

11.4

  Collectio n en bediening

11.5

  Kwaliteit

11.6

 Experimenteel ontwerp

12

  Besturingselementen

12.2

  Field Survey Design

12.3

  Laboratoriumexperimenten

12.4

 Procedure

13

  Opgeloste zuurstof

13.1

  Temperatuur

13.2

  Saliniteit

13,3

  Licht

13.4

  Voeding

13. 5

Begin van de test

13.6

  Testduur

13.7

  Biologische gegevens

13.8

  Andere metingen

13,9

 Analytische methodologie

14

 Acceptabiliteit van de test

15

 Interpretatie van resultaten

16

 Rapporteren

17

 Trefwoorden

18

 Bijlagen

 

  Neanthes arenaceodentata< /span>

Bijlage A1

< p style="text-align:left" class="tablecell_indented">  Alitta virens

Bijlage A2

1.7 De waarden in SI-eenheden moeten als standaard worden beschouwd. Deze standaard bevat geen andere meeteenheden.

1.8 Deze norm is niet bedoeld om alle eventuele veiligheidsproblemen die verband houden met het gebruik aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze norm om vóór gebruik passende veiligheids-, gezondheids- en milieupraktijken vast te stellen en de toepasselijkheid van wettelijke beperkingen te bepalen. Specifieke gevarenverklaringen worden gegeven in sectie 8.

< /div>

1.9 Deze internationale norm is ontwikkeld in overeenstemming met internationaal erkende beginselen voor normalisatie vastgesteld in het Besluit inzake de beginselen voor de ontwikkeling van internationale normen, gidsen en aanbevelingen van het Comité voor technische handelsbelemmeringen van de Wereldhandelsorganisatie (TBT).

Deze tekst is een machinevertaling van de oorspronkelijke Engelstalige tekst (Engelstalige pagina ).
Toevoegen aan winkelwagen
EUR 77.00 (excl. btw)
Kies je taal
Viewer title
...
Het NBN maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in de NBN-privacyverklaring.
Weigeren