Norm NBN EN 13205 : 2002

Toevoegen aan winkelwagen
EUR 50.00 (excl. VAT)
Kies je taal
Preview
Werkplekatmosfeer - Bepaling van de prestatie van instrumenten voor het meten van de concentratie van in de lucht zwevende deeltjes
Status
:
Vervangen
Publicatiedatum
:
2/2002
Talen
:
EN/FR/DE
Vervangen door
:
ICS
:
13.040.30 Werkplekatmosfeer
Samenvatting :
Deze Europese norm specificeert methoden voor het testen van aërosolbemonsteringsinstrumenten onder voorgeschreven laboratoriumomstandigheden en prestatie-eisen die specifiek zijn voor aërosolbemonsteringsinstrumenten. Deze prestatie-eisen, waaronder overeenstemming met de EN 481-bemonsteringsconventies, zijn alleen van toepassing op het proces van het bemonsteren van deeltjes in de lucht uit de lucht, niet op het proces van het analyseren van deeltjes die zijn verzameld door het bemonsteringsproces. Hoewel analyse van monsters die tijdens het testen zijn verzameld, meestal nodig is om de prestaties van de monsternemer te evalueren, zorgen de gespecificeerde testmethoden ervoor dat de analytische fouten tijdens het testen zeer laag blijven en niet significant bijdragen aan het eindresultaat. Het bepalen van analytische fouten en daaraan gerelateerde factoren (bijvoorbeeld de vertekening, precisie en detectielimiet van de analysemethod
e) valt buiten het bestek van deze norm. Als het aërosolbemonsteringsinstrument het gebruik van een externe (in plaats van een integral
e) pomp vereist, is de pomp niet onderworpen aan de vereisten van deze norm. EN 482 bevat algemene prestatie-eisen voor methoden die worden gebruikt voor het bepalen van de concentraties van chemische agentia in werkomgevingen. Deze prestatie-eisen omvatten maximale waarden van algemene onzekerheid (een combinatie van precisie en bia
s) die haalbaar zijn onder voorgeschreven laboratoriumomstandigheden voor de te gebruiken methoden. De eisen van EN 482 zijn van toepassing op de gecombineerde resultaten van bemonstering van in de lucht zwevende deeltjes en analyse van verzamelde deeltjes. Deze norm specificeert hoe de prestaties van meetmethoden voor aërosolen worden beoordeeld met betrekking tot de algemene vereisten van EN 482, door de combinatie van steekproeven en analytische fouten. Deze tekst is een machinevertaling van de oorspronkelijke Engelstalige tekst (Engelstalige pagina).
Viewer title