Norm NBN EN 1996-1-1+A1:2013

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1 : Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk
Status
:
Vervangen
Publicatiedatum
:
1/2013
Talen
:
EN/FR/DE
Aangepast door
:
Vervangen door
:
ICS
:
91.010.30 Technische aspecten 91.080.30 Metselwerkconstructies
Samenvatting :
1.1.1 Toepassingsgebied van Eurocode 6 (1) P Eurocode 6 is van toepassing op het ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken, of delen daarvan, in ongewapend, gewapend, voorgespannen en beperkt metselwerk. (2) P Eurocode 6 heeft alleen betrekking op de vereisten voor weerstand, bruikbaarheid en duurzaamheid van constructies. Andere eisen, bijvoorbeeld met betrekking tot thermische of geluidsisolatie, worden niet in overweging genomen. (3) P Uitvoering wordt gedekt voor zover dat nodig is om de kwaliteit aan te geven van de bouwmaterialen en producten die moeten worden gebruikt en de vakmanschap ter plaatse die nodig is om te voldoen aan de aannames in de ontwerpregels. (4) P Eurocode 6 dekt niet de speciale eisen van seismisch ontwerp. Bepalingen met betrekking tot dergelijke vereisten worden gegeven in Eurocode 8, die complementair is aan en consistent is met Eurocode 6. (5) P Numerieke waarden van de acties voor gebouwen en civieltechnische werken waarmee bij het ontwerp rekening moet worden gehouden, zijn niet vermeld in Eurocode 6. Ze zijn vermeld in Eurocode 1. 1.1.2 Toepassingsgebied van deel 1-1 van Eurocode 6 (1) P De basis voor het ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken in metselwerk wordt gegeven in dit deel 1-1 van Eurocode 6, dat handelt over ongewapend metselwerk en gewapend metselwerk waar de wapening wordt toegevoegd om ductiliteit, sterkte of verbetering van het onderhoudsgemak te bieden . De principes van het ontwerp van voorgespannen metselwerk en beperkt metselwerk worden gegeven, maar toepassingsregels worden niet gegeven. Dit deel is niet geldig voor metselwerk met een plangebied van minder dan 0,04 m2. (2) Voor die soorten constructies die niet volledig gedekt zijn, voor nieuw structureel gebruik voor gevestigde materialen, voor nieuwe materialen, of waar acties en andere invloeden buiten de normale ervaring moeten worden weerstaan, kunnen de principes en toepassingsregels in deze EN van toepassing zijn , maar moet mogelijk worden aangevuld. (3) Deel 1-1 geeft gedetailleerde regels die voornamelijk van toepassing zijn op gewone gebouwen. De toepasbaarheid van deze regels kan om praktische redenen of vanwege vereenvoudigingen beperkt zijn; eventuele toepasselijkheidsgrenzen worden waar nodig in de tekst vermeld. (4) P De volgende onderwerpen komen aan bod in deel 1-1: - sectie 1: Algemeen; - deel 2: Ontwerpbasis; - sectie 3: Materialen; - sectie 4: Duurzaamheid; - deel 5: Structurele analyse; - sectie 6: Ultimate Limit State; - sectie 7: Limietstaat voor onderhoud; - sectie 8: detaillering; - sectie 9: Uitvoering; (5) P Part 1-1 heeft geen betrekking op: - brandwerendheid (behandeld in EN 1996-1-2); - bijzondere aspecten van bijzondere gebouwtypes (bijvoorbeeld dynamische effecten op hoge gebouwe
n); - bijzondere aspecten van speciale soorten civieltechnische werken (zoals metselbruggen, dammen, schoorstenen of vloeistofkerende constructie
s); - specifieke aspecten van speciale soorten constructies (zoals bogen of koepel
s); - metselwerk waarbij gips, met of zonder cement, mortels wordt gebruikt; - metselwerk waarbij de eenheden niet in een regelmatig patroon van banen zijn gelegd (puinmetselwer
k); - metselwerk versterkt met andere materialen dan staal. 1.2 Normatieve referenties 1.2.1 Algemeen (1) P Deze Europese norm bevat door gedateerde of ongedateerde verwijzing bepalingen uit andere publicaties. Deze normatieve verwijzingen worden aangehaald op de daarvoor bestemde plaatsen in de tekst en de publicaties worden hierna opgesomd. Voor gedateerde verwijzingen zijn latere wijzigingen aan of herzieningen van een van deze publicaties alleen van toepassing op deze Europese norm indien ze erin zijn opgenomen door wijziging of herziening. Voor ongedateerde verwijzingen is de laatste editie van de genoemde publicatie van toepassing (inclusief wijziginge
n). Deze tekst is een machinevertaling van de oorspronkelijke Engelstalige tekst Engelstalige pagina ).
Preview
Toevoegen aan winkelwagen
EUR 50.00 (excl. btw)
Kies je taal
Viewer title
...
Het NBN maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in de NBN-privacyverklaring.
Weigeren