Norm NBN ISO 26000 NL:2010

Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (ISO 26000:2010)
Status
:
Vervangen
Publicatiedatum
:
12/2010
Talen
:
NL
Vervangen door
:
Past aan
:
ICS
:
03.100.01 Bedrijfsorganistie en -beheer, algemeen 03.100.02 Bestuur en ethiek
Samenvatting :
Deze internationale norm biedt richtlijnen aan alle soorten organisaties, ongeacht hun grootte of locatie, betreffende:
a) begrippen, termen en definities met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid;
b) de achtergrond, trends en kenmerken van maatschappelijke verantwoordelijkheid;
c) principes en werkwijzen met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid;
d) de kernthema's en onderwerpen van maatschappelijke verantwoordelijkheid;
e) het integreren, implementeren en bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijk gedrag in de hele organisatie, en het via beleid en werkwijzen van de organisatie overdragen op haar invloedssfeer;
f) het identificeren en betrekken van stakeholders;
g) het communiceren van verplichtingen, prestaties en overige informatie met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze internationale norm is bedoeld om organisaties te helpen een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Hij is bedoeld om hen aan te moedigen verder te gaan dan hun wettelijke verplichting, vanuit de erkenning dat naleving van de wet een fundamentele plicht is van elke organisatie en een essentieel onderdeel van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij is bedoeld om algemeen begrip in maatschappelijke verantwoordelijkheid te bevorderen, en om andere instrumenten en initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te vullen, niet om die te vervangen. Bij het toepassen van deze internationale norm wordt een organisatie aangeraden rekening te houden met diversiteit in maatschappij, milieu, wetgeving, politiek en organisatie evenals met verschillen in economische omstandigheden. De toepassing behoort in overeenstemming te zijn met internationale gedragsnormen. Deze internationale norm is geen managementsysteemnorm. Hij is niet bedoeld of geschikt voor certificatiedoeleinden, regelgeving of contractueel gebruik. Voorstellen tot certificering, of claims betreffende certificering volgens ISO 26000 zijn een verkeerde uitleg van de bedoeling en de doelstelling, en zouden een onjuist gebruik zijn van deze internationale norm. Aangezien deze internationale norm geen eisen bevat, zou een dergelijke certificering geen bewijs van overeenstemming met deze internationale norm zijn. Deze internationale norm is bedoeld om organisaties richtlijnen te bieden betreffende maatschappelijke verantwoordelijkheid en kan worden gebruikt als onderdeel van beleidsactiviteiten in de publieke sector. Als bedoeld in de overeenkomst ter oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), in Marrakesh, is hij echter niet bedoeld om te worden geïnterpreteerd als een 'internationale norm', 'richtlijn' of 'aanbeveling'. Hij is voorts niet bedoeld om een basis te vormen voor enige veronderstelling of bevinding dat een maatregel klopt met WTO-verplichtingen. Hij is voorts niet bedoeld om een basis te vormen voor juridische acties, klachten, verweerschriften of andere claims in een internationaal, binnenlands of ander proces, noch is hij bedoeld om te worden geciteerd als bewijs van de ontwikkeling van internationaal gewoonterecht. Deze internationale norm is niet bedoeld om de ontwikkeling van nationale normen die hogere eisen stellen, specifieker of andersoortig zijn te voorkomen.
Preview
Toevoegen aan winkelwagen
EUR 50.00 (excl. btw)
Kies je taal
Viewer title
...
Het NBN maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in de NBN-privacyverklaring.
Weigeren