Norm NBN ISO 26367-2:2021

Richtlijnen voor het beoordelen van de nadelige milieu-impact van afvalstromen bij brand — Deel 2: Methodologie voor het verzamelen van gegevens over voor het milieu significante emissies van branden (ISO 26367-2:2017) Deze titel is een machinevertaling van de oorspronkelijke Engelstalige titel (Engelstalige pagina ).
Status
:
Actief
Publicatiedatum
:
6/2021
Talen
:
EN/FR
ICS
:
13.220.01 Bescherming tegen brand, algemeen
Samenvatting :
Dit document specificeert een methodologie voor het verzamelen van de informatie die nodig is om de milieuschade veroorzaakt door een brandincident. Dit omvat het uitvoeren van een locatieverkenning, het vaststellen van doelstellingen voor gegevenskwaliteit en het ontwerpen van bemonsteringsprogramma's. Dit document biedt ook: een gestandaardiseerde methode voor het rapporteren van de resultaten van de samenstelling en bevindingen van de analyses, voor gebruik bij rampenplanning of voor de beoordeling van de mogelijke nadelige milieueffecten van een specifiek brandincident. Dit document bevat geen specifieke instructies voor bemonstering en analyse van: afvalstromen van de brand. Bemonstering en analyse staan ​​centraal in een toekomstig document in de ISO 26367-serie. Dit document is van toepassing op ongecontroleerde branden, inclusief branden in commerciële en woongebouwen, niet-omheinde commerciële terreinen, landbouwopslagplaatsen, natuur- en bosbranden, evenals branden weg-, spoor- en zeevervoersystemen. Dit document richt zich op de afvalstromen van brand die belangrijk zijn voor het milieu, inclusief verontreinigende stoffen kortetermijneffecten veroorzaken (bijv. verontreinigende stoffen die biotoopschade veroorzaken en componenten van smo
g) en langetermijneffecten (bijv. persistente organische verontreinigende stoffen, POP). Omdat het niet mogelijk is om alle potentiëlen te behandelen verontreinigende stoffen die kunnen worden gevonden in effluenten van brand in één document, een lijst van die verontreinigende stoffen specifiek die in dit document worden behandeld, wordt hieronder weergegeven:
a) verontreinigende stoffen met kortetermijneffecten: gehalogeneerde zuren (HX), metalen, stikstofoxiden (NO
x), fijnstof en zwaveloxiden (SO
x);
b) verontreinigende stoffen met langetermijneffecten: metalen, deeltjes, geperfluoreerde verbindingen (PFC), polyaromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB'
s) en polygehalogeneerde dioxinen en furanen (PXDD/PXDF). Het rapportagemodel in bijlage D stelt aanvullende potentiële verontreinigende stoffen en indicatoren voor: opname in de compilatie. Niet alle verontreinigende stoffen en indicatoren in tabel D.1 zijn relevant voor: elke brandhaard, en andere die niet in de tabel worden genoemd, kunnen van toepassing zijn. Dit document bevat geen directe acute toxiciteitsproblemen bij mensen, die vallen onder andere normen, zoals ISO 13344 en ISO 13571. INTERNATIONALE NORM ISO 26367-2:2017(E) © ISO 2017 – Alle rechten voorbehouden 1 ISO 26367-2:2017(E) Deze tekst is een machinevertaling van de oorspronkelijke Engelstalige tekst Engelstalige pagina ).
Preview
Toevoegen aan winkelwagen
EUR 163.00 (excl. btw)
Kies je taal
Viewer title
...
Het NBN maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in de NBN-privacyverklaring.
Weigeren