Zoekresultaten

Filter resultaten
Zoekresultaten voor:
Sleutelwoorden : deeltjes EN 13205
Resultaten 1 - 6 van 6
Sorteren volgens
NORM
Blootstelling op de werkplek - Prestatiebeoordeling van een monsternemingsapparaat voor het meten van de concentratie van deeltjes in lucht - Deel 1: Algemene eisen
Status: Actief
Talen: EN/FR/DE

... van toepassing op het bemonsteren van in de lucht zwevende deeltjes uit de lucht, niet op het analyseren van door het bemonsteringsproces verzamelde deeltjes. Hoewel analyse van monsters die tijdens het testen zijn verzameld meestal nodig is om de prestatie van de sampler te evalueren, zorgen de gespecificeerde testmethoden ervoor dat analytische fouten tijdens het testen zeer laag worden gehouden en niet significant bijdragen aan het eindresultaat. Dit deel van EN 13205 specificeert hoe de prestaties van aerosolmeetprocedures worden beoordeeld met betrekking tot de algemene eisen van EN 482, door de combinatie van fouten die ontstaan ​​in de bemonstering, het transport / opslag van monsters en de voorbereiding / analyse van monsters. Dit deel van EN 13205 is van toepassing op alle monsternemers die worden gebruikt voor de gezondheidsgerelateerde bemonstering van deeltjes in de lucht op de werkplek. Dit deel van EN ...
EUR 77.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Blootstelling op de werkplek - Prestatiebeoordeling van een monsternemingsapparaat voor het meten van de concentratie van deeltjes in lucht - Deel 2: Prestatiebeproeving in het laboratorium gebaseerd op de bepaling van de bemonsteringsefficiëntie
Status: Actief
Talen: EN/FR/DE

... bepalen van de bemonsteringsrendementscurve van een kandidaat-monsternemer bij minimaal negen deeltjesgroottes. Het specificeert methoden voor het testen van aërosolmonsternemers onder voorgeschreven laboratoriumomstandigheden om te testen of de prestaties van een kandidaat-monsternemer voldoen aan de eisen van EN 13205 1: 2014. Dit deel van EN 13205 is van toepassing op alle monsternemers die worden gebruikt voor de gezondheidsgerelateerde bemonstering van deeltjes in de lucht op de
EUR 77.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Blootstelling op de werkplek - Prestatiebeoordeling van een monsternemingsapparaat voor het meten van de concentratie van deeltjes in lucht - Deel 4: Prestatieproef in het laboratorium gebaseerd op vergelijking van concentraties
Status: Actief
Talen: EN/FR/DE

... alle monsternemers die worden gebruikt voor de gezondheidsgerelateerde bemonstering van deeltjes in de lucht op de
EUR 56.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Blootstelling op de werkplek - Prestatiebeoordeling van een monsternemingsapparaat voor het meten van de concentratie van deeltjes in lucht - Deel 6: Toetsing van het vervoer en het hanteren van het apparaat
Status: Actief
Talen: EN/FR/DE

... alle monsternemers die worden gebruikt voor de gezondheidsgerelateerde bemonstering van deeltjes in de lucht op de
EUR 56.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Blootstelling op de werkplek - Prestatiebeoordeling van een monsternemingsapparaat voor het meten van de concentratie van deeltjes in lucht - Deel 5: Prestatiebeproeving van een aërosolmonsternemingsapparaat en vergelijking van monsternemingsapparaten op de werkplek
Status: Actief
Talen: EN/FR/DE

... alle monsternemers die worden gebruikt voor de gezondheidsgerelateerde bemonstering van deeltjes in de lucht op de werkplek. Er zijn verschillende ...
EUR 77.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Werkplekatmosfeer - Bepaling van de prestatie van instrumenten voor het meten van de concentratie van in de lucht zwevende deeltjes
Status: Vervangen
Talen: EN/FR/DE

... alleen van toepassing op het proces van het bemonsteren van deeltjes in de lucht uit de lucht, niet op het proces van het analyseren van deeltjes die zijn verzameld door het bemonsteringsproces. Hoewel analyse van monsters die tijdens het testen zijn verzameld, meestal nodig is om de prestaties van de monsternemer te evalueren, zorgen de gespecificeerde testmethoden ervoor dat de analytische fouten tijdens het testen zeer laag blijven en niet significant bijdragen aan het eindresultaat. Het bepalen van analytische fouten en daaraan gerelateerde factoren (bijvoorbeeld de vertekening, precisie en detectielimiet van de analysemethode) valt buiten het bestek van deze norm. Als het aërosolbemonsteringsinstrument het gebruik van een externe (in plaats van een integrale) pomp vereist, is de pomp niet onderworpen aan de vereisten van deze norm. EN 482 bevat algemene prestatie-eisen voor methoden die worden gebruikt voor het bepalen van de concentraties van chemische agentia in werkomgevingen. Deze prestatie-eisen omvatten maximale waarden van algemene onzekerheid (een combinatie van precisie en bias) die haalbaar zijn onder voorgeschreven laboratoriumomstandigheden voor de te gebruiken methoden. De eisen van EN 482 zijn van toepassing op de gecombineerde resultaten van bemonstering van in de lucht zwevende deeltjes en analyse van verzamelde deeltjes. Deze norm specificeert hoe de prestaties van meetmethoden voor ...
EUR 50.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
Viewer title