Zoekresultaten

Filter resultaten
Zoekresultaten voor:
Sleutelwoorden : eurocode
Normstatus : Actief
Normnummer : 19
Resultaten 41 - 50 van 189
Sorteren volgens
NORM
Eurocode 8 - Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 4: Silo's, opslagtanks en buisleidingen
Status: Actief
Talen: NL
EUR 135.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Eurocode 4 - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand
Status: Actief
Talen: EN/FR/DE
EUR 45.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
Status: Actief
Talen: EN/FR/DE
EUR 45.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp - Bijlage A2 : Toepassing voor bruggen (+ AC:2010)
Status: Actief
Talen: NL
EUR 77.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Eurocode 7 : Geotechnisch ontwerp - Deel 2 : Grondonderzoek en beproeving - Nationale bijlage
Status: Actief
Talen: FR/NL
EUR 45.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines (+ AC:2012)
Status: Actief
Talen: NL
EUR 77.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1 : Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk
Status: Actief
Talen: EN/FR/DE

1.1.1 Toepassingsgebied van Eurocode 6 (1) P Eurocode 6 is van toepassing op het ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken, of delen daarvan, in ongewapend, gewapend, voorgespannen en beperkt metselwerk. (2) P Eurocode 6 heeft alleen betrekking op de vereisten voor weerstand, bruikbaarheid en duurzaamheid van constructies. Andere eisen, bijvoorbeeld met betrekking tot thermische of geluidsisolatie, worden niet in overweging genomen. (3) P Uitvoering wordt gedekt voor zover dat nodig is om de kwaliteit aan te geven van de bouwmaterialen en producten die moeten worden gebruikt en de vakmanschap ter plaatse die nodig is om te voldoen aan de aannames in de ontwerpregels. (4) P Eurocode 6 dekt niet de speciale eisen van seismisch ontwerp. Bepalingen met betrekking tot dergelijke vereisten worden gegeven in Eurocode 8, die complementair is aan en consistent is met Eurocode 6. (5) P Numerieke waarden van de acties voor gebouwen en civieltechnische werken waarmee bij het ontwerp rekening moet worden gehouden, zijn niet vermeld in Eurocode 6. Ze zijn vermeld in Eurocode 1. 1.1.2 Toepassingsgebied van deel 1-1 van Eurocode 6 (1) P De basis voor het ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken in metselwerk wordt gegeven in dit deel 1-1 van Eurocode 6, dat handelt over ongewapend metselwerk en gewapend metselwerk ...
EUR 145.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 4 : Silo's en tanks (+ AC:2012)
Status: Actief
Talen: NL
EUR 145.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies - Deel 6: Torens, masten en schoorstenen
Status: Actief
Talen: NL
EUR 77.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp - Deel 2 : Grondonderzoek en beproeving (+ AC:2010)
Status: Actief
Talen: NL
EUR 187.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Viewer title