Zoekresultaten

Filter resultaten
Zoekresultaten voor:
Sleutelwoorden : pompen EN 1232
Resultaten 1 - 1 van 1
Sorteren volgens
NORM
Werkplaatsatmosferen - Pompen voor persoonlijke monsternemingsapparatuur voor chemische stoffen - Eisen en beproevingsmethoden
Status: Vervangen
Talen: EN/FR/DE

Deze Europese norm specificeert prestatie-eisen voor pompen op batterijen die worden gebruikt voor persoonlijke bemonstering van chemische agentia in de werkomgeving. Het specificeert ook de methoden van laboratoriumtypetests voor het bepalen van de prestatiekenmerken onder voorgeschreven laboratoriumomstandigheden. Deze norm is van toepassing op pompen waarvan het nominale volumetrische debiet tussen 5 ml / min en 5 l / min ligt en die worden gebruikt in combinatie met bemonsteringsapparatuur die kenmerkend is voor dergelijke debieten voor het bemonsteren van gassen, dampen, stof, rook, nevel en vezels. Deze norm is niet van toepassing op pompen met een debiet buiten dit bereik of voor pompen die worden gebruikt met bemonsteringsapparatuur waarvan de stromingsweerstand de waarden voor tegendruk vermeld in 4.6 en 4.7 aanzienlijk overschrijdt. Deze norm is zowel van toepassing op pompen met een constant debiet als op slagpompen met een constant slagvolume. Bemonsteringspompen worden geclassificeerd volgens hun beoogde gebruik: - Type P: pompen voor persoonlijke bemonstering van fijn stof; - Type G: pompen voor persoonlijke bemonstering van gassen en
EUR 50.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
Viewer title