Zoekresultaten

Filter resultaten
Zoekresultaten voor:
Sleutelwoorden : sys 14001
Resultaten 1 - 3 van 3
Sorteren volgens
NORM
Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik (ISO 14001:2015)
Status: Actief
Talen: EN/FR/NL/DE

Deze internationale norm specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid. Deze internationale norm helpt een organisatie de beoogde resultaten te behalen van haar milieumanagementsysteem, die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden. In overeenstemming met het milieubeleid van de organisatie omvatten de beoogde resultaten van een milieumanagementsysteem: ' het verbeteren van de milieuprestaties; ' het voldoen aan complianceverplichtingen; ' het bereiken van milieudoelstellingen. Deze internationale norm is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en aard, en is van toepassing op de milieuaspecten van haar activiteiten, producten en diensten waarvan de organisatie bepaalt dat zij deze kan beheersen of beïnvloeden, uitgaande van een levenscyclusperspectief. Deze internationale norm stelt geen specifieke criteria voor milieuprestaties. Deze internationale norm kan in zijn geheel of deels worden gebruikt om milieumanagement stelselmatig te verbeteren. Aanspraak dat voldaan wordt aan deze internationale norm kan alleen worden gemaakt als alle eisen ervan zijn opgenomen in het milieumanagementsysteem van een organisatie en aan al deze eisen, zonder enige ...
EUR 135.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik (ISO 14001:2004)(+AC:2009)
Status: Vervangen
Talen: NL
EUR 0.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
NORM
Milieumanagementsystemen - Eisen en richtlijnen voor gebruik (ISO 14001:2004)(+ AC:2009)
Status: Vervangen
Talen: EN/FR/DE

ISO 14001: 2004 specificeert vereisten voor een milieubeheersysteem om een ​​organisatie in staat te stellen een beleid en doelstellingen te ontwikkelen en uit te voeren die rekening houden met wettelijke vereisten en andere vereisten die de organisatie onderschrijft, en informatie over belangrijke milieuaspecten. Het is van toepassing op die milieuaspecten die de organisatie identificeert als die waarover zij controle kan uitoefenen en die waarop zij invloed kan uitoefenen. Het vermeldt zelf geen specifieke milieuprestatiecriteria. ISO 14001: 2004 is van toepassing op elke organisatie die een milieubeheersysteem wil opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren, om zich ervan te verzekeren dat het voldoet aan het gestelde milieubeleid en om conformiteit aan te tonen met ISO 14001: 2004 door a) het doen van een zelfbeschikking en zelfverklaring, of b) bevestiging van de conformiteit ervan te vragen door partijen die belang hebben bij de organisatie, zoals klanten, of c) bevestiging te vragen van haar eigen verklaring door een partij buiten de organisatie, of d) certificering en registratie van haar milieubeheersysteem door een externe organisatie. Alle eisen in ISO 14001: 2004 zijn bedoeld om te worden geïntegreerd in elk milieubeheersysteem. De omvang van de aanvraag is afhankelijk van factoren ...
EUR 50.00 (excl. btw)
PREVIEW EERSTE PAGINA'S
Viewer title