Le NBN

Het Bureau de Normalisatie (NBN) is de organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en verkoop van normen in België. Daarnaast organiseert het NBN opleidingen over het gebruik van managementstandaarden.

Mission

Het NBN is samen met zijn sectorale operatoren het Belgische kenniscentrum voor alle activiteiten rond normalisatie. Het NBN vervult een bij uitstek maatschappelijke rol door bedrijven, consumenten, overheden en alle andere betrokkenen te helpen bij het streven naar de best mogelijke kwaliteit in een competitieve en internationale context. Daartoe levert het diensten met betrekking tot de ontwikkeling, publicatie, verspreiding en gebruik van normen.

ISO 9001 et ISO/IEC 27001

Eind december 2021 behaalde het NBN opnieuw het ISO 9001-certificaat . Door de ISO 9001-norm toe te passen, beschikt het NBN over een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee het zijn klanten een zeer goede dienstverlening kan bieden.

Ook het ISO/IEC 27001-certificaat kreeg een positieve tussentijdse evaluatie. Deze constante aandacht voor continue verbetering bij NBN komt vooral tot uiting in een verhoogde focus op cybersecurity, een betere aansluiting op de behoeften van de klant en een steeds meer agile manier om waarde te creëren.

Le Conseil d'Administration

De raad van bestuur van het NBN is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden, overheden – federale en regionale – en consumenten- en milieuorganisaties. Het heeft 30 gewone leden en 30 plaatsvervangende leden.

Rapport annuel

Chaque année le NBN établit un rapport annuel. Consultez ici:

Le Comité de direction

Le Comité de direction du NBN est composé du président et du directeur technique. Il est chargé de la gestion quotidienne du NBN et pose tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de ses missions. Le comité de direction se réunit tous les quinze jours.

Les opérateurs sectoriels

Les opérateurs sectoriels assurent le suivi administratif et technique d'une ou de plusieurs commissions de normalisation . Chaque opérateur est responsable d'un domaine particulier. Les opérateurs sectoriels sont agréés par le Conseil d'Administration du NBN.

Forme juridique

Het NBN is een organisatie van openbaar belang onder toezicht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel. Haar opdracht is vastgelegd in  de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van Economisch Recht.

Renseignements administratifs

Bankgegevens:

Bpost Bank NV

Rue du Marquis 1 doos 2

1000 Brussel

Rekeningnummer: 000-3255621-10

IBAN BE 41 0003 2556 2110
BIC-code: BPOTBEB1

BTW: BE 0880.857.592

 

NBN Verkoopvoorwaarden

Le NBN et les PME

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de EU-verordening 1025/2012 betreffende normalisatie, brengt het NBN jaarlijks verslag uit aan de Europese normalisatie-instellingen over haar activiteiten ten gunste van KMO's. 

U kunt het NBN-rapport hier lezen .