Jaarverslag 2021

Het NBN evolueert voortdurend. We focussen ons daarbij vooral op klantgerichtheid. Willen we onze klanten optimaal van dienst zijn, moeten we onszelf continu verbeteren door nog beter en efficiënter te werken. Zo sloegen we in 2021 verder het pad in van de
digitale transformatie. De ontwikkeling van een nieuw applicatieplatform ging van start. Met extra aandacht voor efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid voor onze klanten. We pasten het afgelopen jaar ook enkele processen aan, zodat nieuwe normen sneller beschikbaar zijn. Bovendien werd de doorlooptijd van ontwikkeling tot publicatie van Belgische normen opmerkelijk ingekort.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de stand van zaken van de normalisatie. Samen met een aantal realisaties van 2021 die bedrijven sterker, slimmer en concurrentiëler maken, vind je er een aantal verwezenlijkingen in terug die van belang zijn voor onze stakeholders.

Johan Haelterman
Voorzitter van het directiecomité

Dominique Du Tré
Voorzitter Raad van Bestuur
147.735 consultaties
normen door commerciëlegebruikers
241.208 gratis consultaties
van onze normencollectiedoor studenten, academici en leerkrachten
565 bedrijven
maken gebruik van myNBN
2.780Belgische experten
zetten zich in voornormontwikkeling
152.810 unieke websitebezoekers
1.420 followers NBN Linkedin pagina
23.480 abonnees
NBN newsletter
3.340 NBN ISO Normen
in 2021
Het NBN zorgt ervoor dat Belgische bedrijven en stakeholders vlot toegang hebben tot de meest recente kennis in verschillende sectoren. “Access to Knowledge” is ons motto. Het NBN focust hierbij op de volgende 4 pijlers : Create, Use, Learn en Share.

CREATE

Normontwikkeling van a tot z

NBN is het platform voor normontwikkeling in België. Experten uit het bedrijfsleven, maar ook overheden, academici en het middenveld werken actief mee aan nieuwe normen in je sector. En met de hulp van de sectorale operatoren van het NBN wordt een vlotte kennisoverdracht mogelijk.

SDG's

Steeds meer organisaties ontdekken dat een duurzaam beleid en rendabele groei wel degelijk hand in hand gaan. Om hun duurzaamheidsbeleid vorm te geven, trekken organisaties meer en meer de kaart van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – of Sustainable Development Goals – van de Verenigde Naties. ISO-normen zijn een handig hulpmiddel om de doelstellingen te vertalen naar concrete actieplannen.

Als lid van het ISO-netwerk, draagt het NBN bij tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Meer info over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kan je terugvinden in deze brochure.


Aantal ISO-normen die bijdragen tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Onze normencollectie:

831
Belgische normen (NBN)
26.058
Europese normen (EN)
24.128
Internationale normen (ISO)

In 2021 werden onder meer deze Belgische normen gepubliceerd:

NBN S 21-100-1:2021
Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud

NBN EN 1990 ANB:2021
Eurocode 0 - Grondslag voor het constructief ontwerp - Nationale bijlage

NBN R 03-001:2021
Elektrisch aangedreven voertuigen - Beheersen van risico's bij interventies

Normcommissies opgestart in 2021

  • Underwater acoustics
  • Circular economy in the construction sector
  • Animal health
  • Artificial intelligence
  • Climate change
  • Water wells and borable heat exchangers
  • Environmental characterization
  • Industrial cyber and physical device control

Experten met diverse achtergronden

2.780 Belgische experten in 648 Belgische normcommissies

... actief in normprojecten uit 14 sectoren

(CEN Annual report 2021)


USE

Toegang tot normen

Via het online webplatform myNBN krijgen NBN klanten toegang tot hun collectie kennisdocumenten. Met myNBN zorgen we voor de ontzorging van onze klanten: vlot aankoopproces, automatische updates, rapportage, etc.

myNBN: mijn gepersonaliseerde en gecentraliseerde normencollectie
Met myNBN kan je je normencollectie online beheren. Dankzij dit handige online platform raadpleeg je eenvoudig en snel de recentste én vervangen versies van NBN-normen in verschillende talen. Met myNBN creëer je een gecentraliseerde normencollectie op maat van jouw organisatie. Je kan je normen er ook in geen tijd downloaden en printen, en nog veel meer.
myNBN video's
Klantgericht werken is belangrijk voor het NBN. Om de vragen van onze myNBN-klanten op elk moment te kunnen beantwoorden, bieden we voortaan myNBN-instructievideo’s aan. Dit zijn video’s over de vragen die de voorbije jaren in de myNBN-workshops werden gesteld. De video’s zijn beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels.

LEARN

Wegwijs met normen en normalisatie

Het NBN biedt voortaan 2 soorten opleidingen aan: de Master Track en de e-learning. In 2021 werkte het NBN de opleidingen Master Track ISO 9001 en e-learning ‘fundamenten van ISO 9001’ uit in het Frans. Ook bood het NBN de Master Track ISO 45001 en de e-learning ‘fundamenten van ISO 45001’ aan in het Nederlands.

e-learning “Fundamenten van ISO 9001” FR

Expertentraining “Opstarten als NBN-expert”

Om alle Belgische experten te ondersteunen bij normontwikkeling bood het NBN ook in 2020 een aangepaste opleiding aan. Zo leerden deze experten de belangrijkste verschillen tussen Belgische, Europese en internationale normen, wie de normen ontwikkelt, hoe dit gebeurt en meer. Ook ervaren experten haalden er voordeel uit en ontdekten nieuwe invalshoeken.

SHARE

Een stimulerende omgeving voor kennisdeling

Professionals samenbrengen om kennis en ervaringen uit te wisselen: het is een van de sterktes van het NBN. 2021 maakte het opnieuw niet gemakkelijk, maar toch zijn we trots op enkele virtuele alternatieven waarop NBN aanwezig was.

ACUMEN 2021 - Agoria

Tijdens Agoria’s grootste kennis-, inspiratie- en netwerkevent ACUMEN werd een overzicht gegeven van de allerlaatste evoluties op het gebied van human resources, algemene regelgeving, technische regelgeving en normalisatie, innovatie, duurzaamheid, digitale transformatie, artificiële intelligentie en nog veel meer.... Tijdens dit 4-daagse event werden meer dan 100 sessies georganiseerd. Je had de mogelijkheid om het event digitaal te volgen ofwel fysiek bij te wonen. Als één van de hoofdsponsors van dit evenement, gaf het NBN verschillende presentaties en nam ook deel aan het slotdebat. Maar liefst 1837 verschillende organisaties namen hieraan deel. Er waren in totaal 2314 inschrijvingen voor de webinars.

Annual IBE-BIV seminar

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde organiseerde op 21 oktober 2021 haar jaarlijkse seminarie. Als sponsor gaf het NBN een presentatie over de impact van normen op de Belgische economie.

FireForum Awards 2021

Fireforum vzw organiseerde op 18 november 2021 de 6de editie van Fireforum Awards met een galadiner in het Afrikapaleis. Er waren meer dan 150 deelnemers op dit evenement aanwezig. Dit was opnieuw een unieke gelegenheid om de beste projecten te belonen die de brandveiligheid van personen en goederen bevorderen.

Hoogtepunten 2021

Nieuwe normen nu sneller beschikbaar

Dankzij de goede samenwerking met FOD Economie was het mogelijk om de doorlooptijd van ontwikkeling tot publicatie van normen aanzienlijk in te korten. Het openbaar onderzoek en de publicatie van Belgische normen zijn sinds april beschikbaar op de NBN-website, het openbaar onderzoek werd beperkt tot 2 maanden en normen hoeven niet meer bekrachtigd te worden door een KB. Met een tijdwinst van 6 maanden als resultaat.

Vernieuwde IT architectuur

De voortdurende aandacht voor verbetering bij het NBN hebben geleid tot een verhoogde focus op cyberveiligheid en een betere afstemming met de klantenbehoeften. Hierdoor werd ook gestart met de ontwikkeling van een nieuw applicatieplatform met aandacht voor een efficiënte en gebruiksvriendelijke ervaring voor onze klanten.

NBN in de bestuursorganen van ISO

Van 1 januari 2021 zetelt Johan Haelterman, voorzitter van het Directiecomité van het NBN, in de ISO Council. Zo zal het NBN een concrete bijdrage leveren aan de opmars van normalisatie op wereldvlak. Daarnaast is Johan actief lid van zowel het Financieel comité en het Benoemingscomité van ISO.

Certificatie ISO 9001 en ISO 27001

Ook voor onze eigen werking zijn normen een cruciale hoeksteen. NBN is gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Zo blijven we verder werken aan een vlotte dienstverlening en zorgen we ervoor dat onze informatiesystemen goed beveiligd worden.

Doorgedreven automatisatie

In mei werd een intelligente softwarerobot in gebruik genomen. De robot verwerkt ongeveer 75% van de nationale stemmen en communiceert het Belgische standpunt aan CEN en ISO. Ook implementeert de softwarerobot ISO-normen en publiceert hij NBN ISO-normen. De robot is een grote meerwaarde voor het NBN: hij verhoogt de efficiëntie, de uitvoeringssnelheid en bespaart veel tijd.

ASTM- normen in het NBN-aanbod

De ASTM-normen maken voortaan ook deel uit van het NBN-aanbod. ASTM is een belangrijke Amerikaanse organisatie voor de ontwikkeling van normen. Deze internationale normen hebben een meerwaarde voor alle organisaties die actief zijn op de Amerikaanse markt.

Opstart van het Technisch Bureau

Sinds 28 september 2021 werd de governance van het NBN versterkt door een Technisch Bureau (TBT). Dit orgaan verleent aan de raad van bestuur van het NBN technisch advies over specifieke kwesties in verband met het Belgische normalisatieproces of het werkprogramma.Bovendien laat het TBT toe de coördinatie-vergaderingen van de Europese normalisatie (CEN BT) nog beter voor te bereiden door een aantal stakeholders nauwer te betrekken bij de besluitvorming.

Bijlagen