Normontwikkeling

Hoe komen normen tot stand? Welke fasen doorlopen ze? En hoe kan je zelf je stem laten horen bij normontwikkeling?

Het reilen en zeilen van normontwikkeling

Normen ontstaan niet in 1, 2, 3. Het duurt zo’n 3 jaar vooraleer een norm het licht ziet. Ze worden ontwikkeld door de mensen die ze gebruiken. In 4 stappen. En bij elke stap zijn die belanghebbenden - onze ‘experten’ - betrokken.

Normontwikkeling: de geboorte van een norm

Normontwikkeling of normalisatie is het proces om tot een norm te komen. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus. Het vindt plaats in normcommissies waarin experten zetelen. Normen worden dus gecreëerd in werkgroepen waarin specialisten binnen eenzelfde vakgebied zich buigen over een welbepaald onderwerp.

Ontdek wie er allemaal betrokken is bij dit proces

De 4 stappen van normontwikkeling

Een norm komt tot stand in 4 fasen: voorstel, ontwerp, openbaar onderzoek en publicatie.

De vier stappen van normontwikkeling
Icon of a hand holding a piece of paper picturing a standard proposal
Normvoorstel
De ontwikkeling van een nieuwe norm start met een voorstel. Bedrijven, overheden, federaties, sectoren, ngo’s, consumentenorganisaties… iedereen kan een voorstel indienen. Dat gebeurt bij CEN, ISO of NBN.
Icon to picture a standard design
Normontwerp
Is het voorstel aanvaard? Dan buigt een normcommissie of technische commissie zich over de norm. Ze werkt een normontwerp uit, samen met de nationale normalisatie-instellingen. Voor België is dit NBN, samen met zijn sectorale operatoren.

Wist je dat...

…een normontwerp herkenbaar is aan zijn naam: Belgische normontwerpen starten met de code prNBN, Europese met prEN en internationale met ISO/DIS.

icon of a magnifying glass looking on extracts of paper to picture the public inquiry
Openbaar onderzoek
Iédereen kan commentaar geven op het normontwerp. De normcommissie bekijkt alle opmerkingen en past het normontwerp aan.

Benieuwd hoe je je stem laat horen tijdens het openbaar onderzoek?
icon of a brand new piece of paper picturing the publication of a standard
Publicatie
Zijn alle commentaren verwerkt en is het normontwerp aangepast en goedgekeurd? Dan volgt de officiële erkenning en publicatie van de nieuwe norm. Hij is vanaf dan beschikbaar in ons normenplatform.

Een overzicht van normprojecten

1. Wat zijn normprojecten?

Normprojecten zijn het werkprogramma van de normcommissies. Ze vormen een overzicht van de normen die de commissies aan het ontwikkelen zijn. Ook tonen normprojecten in welke fase van ontwikkeling de normen zich bevinden.

2. Waar vind je het overzicht?

Als innovatieve sensorfabrikant zijn we altijd op zoek naar nieuwe technologieën om de werking en veiligheid van automatische deuren te optimaliseren. Onze missie tijdens de werkgroepvergaderingen van de internationale en Europese normalisatiecommissies? Uitleggen wat sensoren vandaag allemaal kunnen. Zo willen we de bestaande normen continu verbeteren en aanvullen met nieuwe technologische oplossingen.

Laurent Sarlette
Chief Marketing Officer bij BEA, een internationale fabrikant van sensoroplossingen voor automatische deursystemen

Wil je graag zelf mee normen ontwikkelen? Maar kom je er liever eerst wat meer over te weten? Volg dan het Webinar "Standardisation - The basics". Hier geven we je meer inzicht van wat normontwikkeling is.

Ik schrijf me in voor "Standardisation - The Basics"