Disclaimer, algemene verkoopsvoorwaarden, privacy en cookiebeleid

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van deze website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Als je niet met deze voorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van NBN. Alle informatie en materialen op www.nbn.be zijn voor algemene informatieve doeleinden. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

NBN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van haar website of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar je op of via deze website wordt verwezen.

  1. Disclaimer website
  2. Algemene verkoopsvoorwaarden
  3. Privacyverklaring
  4. Cookiebeleid

1. Disclaimer website

Inhoud en beschikbaarheid van de website

NBN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal NBN de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De website www.nbn.be kan links bevatten naar websites die niet worden beheerd door NBN. NBN biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruiker. NBN is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Copyrights

NBN behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.nbn.be. Bepaalde software-toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd, worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van NBN of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NBN een kopie van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar deze website te linken, zonder de toestemming van NBN. NBN behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

2. Algemene verkoopsvoorwaarden

Bekijk hier de NBN Algemene verkoopsvoorwaarden.

3. Privacyverklaring

Bekijk hier de NBN privacyverklaring.

4. Cookiebeleid

Pas je cookies hier aan

Deze website maakt gebruik van verschillende types cookies. Hieronder vind je een overzicht per type.

Noodzakelijke functionele cookies die er technisch voor zorgen dat de website goed werkt.

  • Analyse-performantie cookies waarmee het NBN kan meten hoe de website wordt gebruikt.
  • Socialmedia-cookies om de inhoud van onze website te delen via sociale media.
  • Overige cookies die niet onder de vorige categorieën vallen maar die wel kunnen worden ingeschakeld om het gebruik van onze website te analyseren.
  • Het NBN maakt gebruik van derdepartijcookies waardoor het kan zijn dat je aangepaste advertenties te zien krijgt. Met aangepaste advertenties bedoelen we advertenties die bv. afgestemd zijn op je geslacht, leeftijd en/of regio. Het NBN beschikt niet over je identiteitsgegevens.
  • Overige cookies die niet onder de vorige categorieën vallen, maar waarmee een analyse van je gebruik van de website gepaard kan gaan.

Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “NBN-onlinediensten”: alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die het NBN aanbiedt en die toegang geven tot NBN-content.

Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

Het NBN, Bureau voor Normalisatie, met maatschappelijke zetel in Brussel: Jozef II-straat 40, bus 6, 1000 Brussel.

Kunnen de voorwaarden veranderen?

Het NBN kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving.

Hoe kan je het gebruik van cookies op de NBN-onlinediensten weigeren of beheren?

Via de NBN-onlinediensten

Op sommige NBN-onlinediensten biedt het NBN je de mogelijkheid om het gebruik van cookies aan te passen per type cookie. Dit doe je door in het menu ‘Cookie-instellingen’ je keuzes aan te vinken. Om de nieuwe instellingen op te slaan, klik je op de groene button 'Opslaan'. De volgende keer dat je de betreffende NBN-onlinedienst bezoekt, zijn de nieuwe cookie-instellingen van toepassing.

Via de browser

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Je kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen.

Op de volgende website vind je hoe je voor de meest gebruikte browsers cookies weigert: http://www.aboutcookies.org/. Meer informatie per type browser vind je via de volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.