Wat zijn normen?

Normen zijn de beste manier om iets te doen. Maar waarom zijn ze belangrijk? En hoe helpen ze jouw organisatie?
Lees verder

Normen zijn de beste manier om iets te doen

Normen zijn best practices. Ze beschrijven de beste manier om iets te doen. Zoals het maken van een product, het leveren van een dienst of het beheren van een proces. Denk maar aan het A4-papierformaat, het 4G-netwerk of afspraken rond brandveiligheid.

Normen, soms ook wel standaarden genoemd, zijn alomtegenwoordig in ons dagelijks leven en op ons werk. Dankzij normen hebben we veilig speelgoed, kwaliteitsvolle mondmaskers, energiezuinige gebouwen, een helder online privacybeleid en ga zo maar door.

Benieuwd waarom normen ook nuttig zijn voor jouw bedrijf?

Waarom normen belangrijk zijn

Iedereen haalt voordelen uit het gebruik van normen: overheden, bedrijven, maar ook de consument. Jij en ik dus.

consument sectieWaarom normen belangrijk zijn voor bedrijvenWaarom normen belangrijk zijn voor overheden
consument sectie
Consumenten: Ook jij en ik worden beter van normen. Zo zijn er normen voor veiligheid van producten en diensten, betere kwaliteit van producten of veiligere infrastructuur (zoals de eurocodes)
Bedrijven: normen zorgen voor richtlijnen rond bijvoorbeeld kwaliteit en karakteristieken van een dienst of product, afspraken in een waardeketen en werkmethodes met duidelijke communicatie.
Waarom normen belangrijk zijn voor overheden
Overheden: overheden kunnen met behulp van normen een duurzaam beleid ontwikkelen. Bijvoorbeeld rond mensenrechten, energie- en waterefficiëntie of volksgezondheid.

Zo helpen normen jouw organisatie

icoon papier met een label
Wil je weten wat de perfecte aanpak is om kwaliteit binnen je organisatie te garanderen?
icon of a flame for fire
Op zoek naar de beste manier om je bedrijf te beschermen tegen brand?
Pluis de normen voor brandveiligheid in gebouwen uit.
icon of a lock with a man on portraying data privacy
Kies je met je bedrijf voor een maximale bescherming van gegevens en privacy?
Er zijn normen die je helpen voldoen aan de Europese GDPR-regelgeving.

Verschillende soorten normen

Er zijn 4 soorten normen:

What’s in a name

Elke normnaam is identiek opgebouwd: eerst de code met een afkorting en volgnummer, dan de jaaruitgave en ten slotte de titel.

Bijvoorbeeld:

NBN S 21-100-1:2021 Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1

Code: NBN S (afkorting) 21-100-1 (volgnummer)
Jaaruitgave: 2021
Titel: Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1

TIP: Wil je weten wat die afkortingen betekenen? Leer de internationale normalisatie-instellingen kennen.