Normen en auteursrecht

Normen worden beschermd door auteursrecht. Wat is dat? Waarom maken normalisatie-instellingen er gebruik van? En wat betekent dit voor jou?
Ontdek het hieronder

Onze normen worden auteursrechtelijk beschermd

Normen ontstaan door de intensieve samenwerking van experten uit vele verschillende organisaties. Dat kunnen bedrijven zijn, ngo’s, overheden, onderzoeksinstellingen … De documenten die daaruit voortvloeien noemen we intellectuele eigendom: ze worden beschermd door het auteursrecht (copyright). Of korter: je mag geen (delen van) normen kopiëren, publiceren of reproduceren.

Auteursrecht op normen, wat is dat?

Net als boeken en andere publicaties vallen normen – zowel op papier als digitaal – onder het auteursrecht. Zo heeft ‘de auteur’ de nodige garanties dat zijn intellectueel werk niet onrechtmatig wordt gekopieerd of verspreid. Schending van het auteursrecht betekent immers een verlies aan inkomsten voor organisaties die normen ontwikkelen en verspreiden.

NBN gebruikt de verkoop van normen om normalisatieactiviteiten te financieren, net als andere nationale en internationale normalisatiebureaus. Met andere woorden: zonder bescherming door het auteursrecht komt het algemene normenproces in gevaar. Bovendien verhindert het auteursrecht dat gebruikers ongepaste wijzigingen aanbrengen aan normen.

Waarom we auteursrecht toepassen

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende partij – in dit geval NBN – is het niet toegestaan om een norm te reproduceren of te publiceren, ook geen delen ervan. Wanneer je de inhoud van een norm downloadt, mag je dus geen tekstfragmenten gebruiken voor bijvoorbeeld een eigen PowerPoint-presentatie. Doe je dat wel, dan riskeer je gerechtelijke vervolging en hoge boetes.

Enkele voorbeelden:

  • Papieren versies van een norm mag je niet kopiëren, maar wel ter consultatie bewaren in de bibliotheek van je organisatie.
  • Een norm in pdf-formaat mag je maximaal een keer afdrukken en niet verspreiden binnen je organisatie.

De uitzondering: redelijk gebruik

Elke regel kent uitzonderingen, ook het auteursrecht.

Wil je kleine delen van normen kopiëren voor ‘redelijk gebruik’? Dan kan je daarvoor toestemming vragen via dit aanvraagformulier.

‘Redelijk gebruik’ is de reproductie van kleine fragmenten voor niet-commerciële, educatieve en informatieve doeleinden volgens specifieke regels.