Toegankelijkheidsverklaring nbn.be

NBN streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig nationale wetgeving van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 7 december 2023 en is van toepassing op de website https://www.nbn.be/.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet niet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Het controleverslag kan je hier terugvinden https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/www.nbn.be

De audit is uitgevoerd door Belgian Web Accessibility Office
FOD BOSA
DG Digitale Transformatie
WTC III, Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Niet-toegankelijke inhoud

www.nbn.be wordt nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:

 • Afbeeldingen
  Niet alle afbeeldingen dragen een ALT-tag. Het gaat evenwel quasi nooit over betekenisvolle afbeeldingen. Vaak zijn het pictogrammen om de tekst op een andere manier te duiden of louter illustratieve afbeeldingen. Er wordt op regelmatige basis opnieuw getest om deze aan te vullen.
 • Tabellen
  De tabellen zijn niet allemaal opgemaakt volgens de regels van de linearisatie. Bij elke pagina-update die een tabel bevat zal dit stelselmatig herbekeken worden.
 • Structuur
  De juiste koppen en paragrafen zijn niet helemaal consequent gebruikt doorheen de website: bv. gebruik van kop 2 en kop 3 door elkaar. Daardoor ontbreekt op sommige pagina’s de logische structuur.
 • Linkteksten
  Hier worden niet altijd betekenisvolle teksten aan verbonden.
 • Contrastverhouding
  Sommige teksten en button scoren onder de minimale contrastverhouding.
 • Dubbele ID's
  Sommige elementen hebben dubbele ID’s. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.

Feedback en contactgegevens

Heb je een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van nbn.be of over deze toegankelijkheidsverklaring? Contacteer ons via info@nbn.be of via onze algemene infolijn 02 738 01 11. Onze dienst volgt je vraag verder op en bekijkt zo snel mogelijk hoe ze het probleem kunnen oplossen.

Heb je contact opgenomen maar ben je niet tevreden met het antwoord? Stuur je klacht naar complaints@nbn.be.

Alternatieven en verbeteringen

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

De verklaring is op 7 december 2023 opgesteld en is voor het laatst herzien op 14 mei 2024.