Nieuwe brandstoflabels voor tankstations: bestel nu je stickers bij NBN

Sinds 12 oktober 2018 moeten alle uitbaters van tankstations in België – en eigenlijk in heel Europa – de brandstoflabels op hun pompen en vulpistolen vervangen door nieuwe Europese labels. In totaal gaat het om ongeveer 28 verschillende labels voor verschillende types brandstof: van benzine tot diesel en waterstof. Het label moet consumenten helpen om probleemloos de juiste brandstof te kiezen aan de pomp. Je kunt de Belgische versie van de nieuwe stickers onder meer bestellen bij NBN.

Duidelijkheid voor de consument

Tot op vandaag plakt er op elke Europese brandstofpomp een label dat aangeeft welk soort brandstof de pomp bevat. De labels verschillen echter sterk van land tot land. De uiteenlopende vormen, kleuren en talen zorgen vaak voor verwarring bij consumenten. 

Om die problemen weg te werken, publiceerde CEN, het Europese instituut voor normalisatie, in oktober 2016 de EN 16942-norm. De norm beschrijft de vorm, grootte en kleur van de sticker en legt vast waar op de pomp het label moet worden gekleefd. Doordat hetzelfde label ook te zien is op de brandstofkleppen van nieuwe auto’s is het voor de consument direct duidelijk of zijn auto op een bepaalde soort brandstof kan rijden.

De nieuwe stickers geven via eenvoudige zwart-wit symbolen aan welke brandstof de benzinepomp levert.

Europese norm op Belgisch niveau

De norm voor deze stickers kwam tot stand in Europees verband, maar elk land mag tot op zeker hoogte invulling geven aan de labels. In België zijn de labels beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Ze vermelden ook NBN, dat voor de lokale uitwerking van de norm en de verkoop van de labels zorgt.

Bestel je brandstoflabels bij NBN

NBN is, samen met zijn sectorale operatoren, het Belgische kenniscentrum voor alle activiteiten die verband houden met normalisatie. Wij helpen bedrijven, consumenten, overheden en andere belanghebbenden te streven naar meer kwaliteit door diensten te leveren die betrekking hebben op de ontwikkeling, publicatie, verspreiding en het gebruik van normen. Daarnaast geeft NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen.

Bestel je stickers hier

De prijs per sticker is afhankelijk van het totaal aantal bestelde stickers per bestelling:

 ≥ 500 stickers: €2,00/sticker
100-499 stickers: €2,50/sticker
Arrow icon
100 stickers: €3,00/sticker

Wil je meer informatie over de nieuwe norm en brandstoflabels? Contacteer ons of download hier de brochures “Overzicht informatie over brandstoflabels-wegvoertuigen”: