Registratiediensten

Als nationale registratiedienst zorgt NBN voor de registraties die zijn gedefinieerd in een aantal internationale ISO-normen. Voor meer informatie - ISO - Maintenance agencies and registration authorities.

Waarom registreren?

Registreren betekent dat er een uniek registratienummer of –code wordt toegekend. Het doel is om bedrijven, personen of producten te identificeren zodat ze internationaal traceerbaar zijn. Registreren voorkomt misbruik en laat toe op een eenvoudige manier de identiteit van de eigenaar vast te stellen.

Registratieaanvragen voor identificatiekaarten

Identificatie van kaartuitgevers (Issuer Identification Number IIN volgens ISO/IEC 7812-2):

Registratie van applicatieproviders (Registered Application Provider Identifier RID volgens ISO/IEC 7816-5):

Registratieaanvragen voor wegvervoer en - verkeer

World Manufacturer Identifier/Vehicle Identification Number (WMI/VIN volgens ISO 3780 ISO 3779):

Issuer Identifier (CS1 volgens EN ISO 14816):

Registratieaanvragen voor objectidentificatie

Object Identifier (OID volgens ISO/IEC 8824):

Andere registratiediensten

Voor andere registratiediensten, gelieve contact op te nemen met NBN.
Contacteer ons