CE-markering

Veel producten die beschikbaar worden gesteld (en/of in gebruik worden genomen) op de Europese markt of in Turkije moeten een CE-markering dragen.
Office building with a european flag

Dit moet je weten over CE-markering

Ben je importeur, fabrikant of distributeur op de Europese markt? Dan is het in jouw belang om de nieuwste regels met betrekking tot CE-markering te kennen. Veel producten die op de markt worden aangeboden in de Europese Economische Ruimte (EER) (en/of in gebruik worden genomen, voor zover dit laatste wordt gedekt door de harmonisatiewetgeving van de Unie), zijn namelijk wettelijk verplicht om de CE-markering te dragen.

Relevante artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right