Wetgeving en normen

Overheden gebruiken normen om specifieke technische vereisten te integreren in regelgevende teksten.

Normen in wetten en regelgeving

Overheden nemen geregeld normen op in hun wetgeving. NBN houdt een handig overzicht bij van alle Belgische wetten die naar normen verwijzen.
Landkaart van België en Europa naar aanleiding van normen in de Belgische wetgeving en de geharmoniseerde normen.

Normen in wetgeving

Normen in de Belgische wetgeving

Als het kenniscentrum voor normalisatie in België, monitort en analyseert het NBN regelmatig normen waarnaar in regelgeving wordt verwezen.

Zo publiceert het NBN een overzicht van alle reglementaire teksten die in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen en naar normen refereren. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Disclaimer : het overzicht geeft alleen directe verwijzingen aan (gedateerd of niet gedateerd)  en de hyperlink verwijst je naar de Belgisch Staatsblad-pagina van de betreffende tekst (de oudste tekst gaat terug tot 1997).

Normen in de Europese wetgeving

De Europese Unie gebruikt ook normen om het Europese beleid te ondersteunen. Waaronder de geharmoniseerde normen. Dat zijn Europese normen die een Europese normalisatie-instelling (CEN, CENELEC of ETSI) ontwikkelt op verzoek van de Europese Commissie. Via geharmoniseerde normen kan je bewijzen dat jouw producten of diensten aan de technische vereisten van de relevante EU-wetgeving voldoen.

Een voorbeeldje: CE-markering

Je hebt zeker al een keer CE op speelgoed, medische hulpmiddelen of elektrische apparaten zien staan. Deze CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de hoge Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Meer weten over CE-markering?

Normen en overheden

Als beleidsmaker ben je vaak lang bezig om technische vereisten te bepalen voor nieuwe of aangepaste regelgeving. Dat kan efficiënter! Met technische voorschriften uit bestaande normen win je niet alleen tijd, maar ben je ook zeker dat de inhoud een breed draagvlak heeft.

Op deze pagina vind je alle info mét handige tools om meteen aan de slag te gaan.