Duurzame ontwikkeling

Wat is duurzame ontwikkeling? En hoe ondersteunen normen als ISO 26000 het?

Wat is duurzame ontwikkeling?

Duurzame ontwikkeling richt zich op het in balans brengen van onze menselijke behoefte aan technologie en economische vooruitgang enerzijds, en het beschermen van onze leefomgeving anderzijds.

Duurzame ontwikkeling komt dus tegemoet aan onze hedendaagse noden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Bij duurzame ontwikkeling is met andere woorden sprake van een ideaal evenwicht tussen verschillende belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde – met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen – zijn duurzaam.

Relevante artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right