Managementsysteem voor SDG’s

Bereik via een geïntegreerde aanpak de SDG’s die relevant zijn voor jouw organisatie.
Visual overview of all SDG's

SDG’s waarborgen duurzaamheid

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s) van de Verenigde Naties hebben een duidelijk doel. Ze nodigen elke organisatie wereldwijd uit om te streven naar een duurzame en fijne planeet voor iedereen.

De toekomstige internationale norm voor een managementsysteem voor SDG’s is een grote stap in de goede richting. De Belgische normcommissie NBN/I343 werkt dan ook hard aan de ontwikkeling van deze nieuwe norm.

Wat is een managementsysteem voor SDG’s?

Een managementsysteem voor SDG’s is een interne aanpak waarbij een organisatie een strategie voor duurzame ontwikkeling definieert en vaststelt. Je gebruikt duidelijke criteria voor het selecteren van relevante ontwikkelingsdoelstellingen en maatregelen om die doelen te bereiken. Monitoringactiviteiten en follow-up zorgen voor een goede implementatie en prestatieverbetering.

Waarom is dit belangrijk?

Deze managementnorm biedt een geïntegreerd en holistisch kader. Hierdoor kan elke organisatie een duurzame strategie definiëren en invoeren op basis van de SDG’s. Zo wordt de basis gelegd voor een transparante en op feiten gebaseerde SDG- en ESG-verslaggeving.

Als de norm wordt ingevoerd door een groot aantal bedrijven die al gecertificeerd zijn of een bestaand managementsysteem hanteren, betekent dat een enorme stap vooruit om wereldwijd de SDG’s te bereiken.

Voor beginnende ondernemingen, kmo’s en snelgroeiende bedrijven is deze norm voor managementsystemen een kans om zich te onderscheiden. Ze kunnen de norm gebruiken als leidraad om hun eerste managementsysteem in te voeren. De norm is bedoeld om een antwoord te bieden op de huidige en toekomstige SDG’s, die na 2030 verder worden ontwikkeld.

De beoogde resultaten en voordelen van een SDG-managementsysteem (in overeenstemming met je SDG-beleid) voor jouw organisatie zijn:  

 • de tevredenheid van je stakeholders verhogen
 • grotere kansen creëren om voorkeurspartner te worden
 • meer geloofwaardigheid krijgen, en dus meer kans op bijvoorbeeld extra externe financiering
 • risico’s en kansen aanpakken om je doelstellingen te bereiken
 • SDG-washing vermijden
 • je zelfvertrouwen vergroten
 • de prestaties van je organisatie verbeteren
 • aan de nalevingsverplichting voldoen
 • de geselecteerde SDG-doelstellingen behalen
 • meer kans krijgen op succes
 • vertrouwen creëren bij belangrijke bestaande en toekomstige stakeholders

Waar werken de normcommissies ‘managementsysteem voor SDG’s’ aan?

Experts bundelen hun krachten in de relevante normcommissies om een certificeerbare managementnorm voor SDG’s te ontwikkelen. Het gaat om de toekomstige norm ISO 53001 ‘Managementsystemen voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN – Vereisten voor elke organisatie’.

De norm maakt gebruik van procesbenadering, PDCA (Plan-Do-Check-Act) en risico-gebaseerd denken.

Het wordt een horizontale norm voor een managementsysteem, en geen verticale. Dus niet voor een specifieke discipline. Dit houdt in dat het eisen stelt aan een organisatie om een strategie voor duurzame ontwikkeling te definiëren en vast te stellen. En dat het duidelijke criteria bepaalt om relevante SDG’s en maatregelen te selecteren. Maar ook voor monitoringactiviteiten, follow-up en verbetering. Zo ben je zeker van een goede implementatie en prestatieverbetering.

Wil je graag zelf mee normen ontwikkelen? Maar kom je er liever eerst wat meer over te weten? Volg dan het Webinar ‘Standardisation - The Basics’. Daar geven we je meer inzicht in wat normontwikkeling is.

Ik schrijf me in voor ‘Standardisation - The Basics’

Welke normcommissies zijn er en wanneer komen ze samen?

 • De internationale normcommissie ‘Sustainable Development Goals management’ ISO/PC 343 ontwikkelt een internationale norm voor een managementsysteem voor SDG’s.
 • ISO/PC 343 komt een of twee keer per jaar samen. Volgende bijeenkomst: 2024 (TBD)
 • De Belgische normcommissie ‘SDG management’ NBN/I343 brengt alle Belgische betrokken partijen samen die geïnteresseerd zijn in het toekomstige managementsysteem voor SDG’s. Ze volgt het ISO-werk op de voet en draagt eraan bij. Iedereen in België kan zich aansluiten.
 • NBN/I343 vergadert twee keer per jaar. Volgende afspraak: 16/10/2024 in Brussel.

Interessante artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right

Neem zelf deel aan normontwikkeling

Heb jij veel ervaring binnen dit domein? En wil je graag jouw expertise gebruiken om nieuwe normen te ontwikkelen? Schrijf je dan nu in als expert in deze normcommissie.
Ja, ik word expert