Hoe managementnormen jouw organisatie kunnen verbeteren

Organisaties die hun performantie willen verbeteren, gaan aan de slag met managementnormen. Maar hoe werken die precies en wat is hun concrete meerwaarde voor jouw organisatie? Het NBN maakt je wegwijs in de wereld van managementnormen.

 

Wat zijn managementnormen?

Managementnormen helpen organisaties met het beheren van hun activiteiten en organisatie op verschillende vlakken, zoals kwaliteit, milieu en duurzaamheid. Of ze beschrijven hoe een specifieke activiteit zoals outsourcing, project- of facility management best kan worden uitgevoerd.

 

High Level Structure (HLS): de nieuwe basis voor ISO-normen

De nieuwste ISO-managementnormen, zoals de herziene ISO 9001 en ISO 14001, zijn opgesteld volgens de High Level Structure (HLS): een concept dat ISO in 2008 ontwikkelde om ISO-normen een uniformere structuur te geven.

De HLS is het hart van het zogenoemde plug-in model voor ISO-managementnormen, dat ervoor zorgt  dat managementnormen beter op elkaar aansluiten en logischer samen kunnen worden geïmplementeerd. Het uiteindelijke einddoel? Managementnormen die een antwoord bieden op de concrete uitdagingen waar organisaties mee kampen.

De HLS is ondertussen? verplicht voor managementnormen. Ze mag voor specifieke domeinen wel worden aangevuld met eisen die de internationale normcommissie noodzakelijk vindt. Die aanvullingen mogen echter de HLS niet ondermijnen of de beoogde harmonisatie van ISO-normen tegenwerken. Vindt een normcommissie toch dat er moet worden afgeweken van de HLS, dan moet de commissie zijn onderbouwde argumenten melden aan het centrale ISO-secretariaat.

 

Wat zijn de voordelen van managementnormen voor jouw organisatie?

  1. Ze bieden houvast voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem.
  2. Je beheerst je processen vlotter en monitort de performantie van je organisatie.
  3. Je organisatie bespaart kosten door efficiënter te werken.
  4. De klantentevredenheid stijgt.
  5. Je organisatie gaat duurzamer te werk.
  6. De ISO-certificering verhoogt de geloofwaardigheid van je organisatie, wat de export een boost geeft.

Wil jij ook je voordeel doen met managementnormen? Bekijk de belangrijkste ISO-normen en leer hoe ze kunnen bijdragen in jouw organisatie:

 

Aan de slag met deze normen?

Je vindt ze in jouw eigen catalogus op myNBN of in de e-shop.

Het NBN helpt je ook om de normen te implementeren in jouw bedrijf of organisatie. Volg een van onze opleidingen die inzicht geven in specifieke managementnormen en je expertise vergroten.