Algemene voorwaarden

Algemeen

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van deze website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Als je niet met deze voorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van het NBN. Alle informatie en materialen op www.nbn.be zijn voor algemene informatieve doeleinden. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het NBN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van haar website of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar je op of via deze website wordt verwezen.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het NBN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal het NBN de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De website www.nbn.be kan links bevatten naar websites die niet worden beheerd door het NBN. Het NBN biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruiker. Het NBN is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Copyrights

Het NBN behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.nbn.be. Bepaalde software-toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd, worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van NBN of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NBN een kopie van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar deze website te linken, zonder de toestemming van het NBN. Het NBN behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

Privacy

Het NBN respecteert jouw privacy als gebruiker van deze website. Jouw persoonsgegegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het NBN houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.Wij vragen je wel je te realiseren dat volledige beveiliging van persoonsgegevens op het internet niet altijd kan worden gegarandeerd.

Het NBN verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens geef je het NBN toestemming je persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van het NBN dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen door het NBN worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

Het NBN gebruikt jouw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de betreffende overeenkomst. Onder meer door het faciliteren van deelname aan normcommissies, trainingen, informatiebijeenkomsten en de verkoop van normen. En voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Het NBN verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken jouw gegevens evenmin om bij te houden welke advertenties interessant voor jou zijn of om advertenties te laten aansluiten bij jouw interesses.

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht op inzage en eventuele correctie van de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens. Je kan op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Je kan je aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan het NBN.