Disclaimer, algemene verkoopsvoorwaarden, privacy en cookiebeleid

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van deze website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Als je niet met deze voorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van het NBN. Alle informatie en materialen op www.nbn.be zijn voor algemene informatieve doeleinden. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het NBN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van haar website of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar je op of via deze website wordt verwezen.

 1. Disclaimer website
 2. Algemene verkoopsvoorwaarden
 3. Privacyverklaring
 4. Cookiebeleid

1. Disclaimer website

Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het NBN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal het NBN de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De website www.nbn.be kan links bevatten naar websites die niet worden beheerd door het NBN. Het NBN biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruiker. Het NBN is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

 

Copyrights

Het NBN behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.nbn.be. Bepaalde software-toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd, worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van NBN of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NBN een kopie van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar deze website te linken, zonder de toestemming van het NBN. Het NBN behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

 

2. Algemene verkoopsvoorwaarden

Bekijk hier de NBN Algemene verkoopsvoorwaarden.

3. Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door het NBN, Bureau voor Normalisatie, met maatschappelijke zetel in Brussel (Jozef II-straat 40, bus 6, 1000 Brussel). Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan je terecht op dit adres. 

 

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle “NBN-diensten”. Dat zijn:
 • de “NBN-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die het NBN aanbiedt en die toegang geven tot NBN-content;
 • alle andere NBN-diensten waarmee je in contact komt, zoals deelname aan normalisatiecommissies, evenementen, opleidingen, vergaderingen, enz.

 

Doelgroepen op wie dit privacybeleid van toepassing is

Experten

Gegevens van experten worden gebruikt om hen in te schrijven bij technische comités en werkgroepen van het NBN, ISO en CEN, en bij hun sectorale operatoren. Experten kunnen – indien ze dit wensen – ons toelaten hun gegevens te gebruiken om:
 • hun expertenprofiel kenbaar te maken op de NBN website;
 • hen te informeren over nieuwe normen;
 • hen te informeren over opleidingen of evenementen binnen hun interessegebied;
 • hen te informeren over nieuwe normalisatiedomeinen.
Om onze dienstverlening te verbeteren, kunnen ze bovendien – indien ze dit wensen – zelf hun persoonlijke gegevens verrijken.
 

Kopers van losse normen via de NBN e-shop

Kopers van losse normen via onze webshop kunnen – indien ze dit wensen – ons toelaten hun gegevens te gebruiken om:
 • hen te informeren over nieuwe normen;
 • hen te informeren over opleidingen of evenementen binnen hun interessegebied;
 • hen te informeren over nieuwe normalisatiedomeinen.
Om onze dienstverlening te verbeteren, kunnen ze bovendien – indien ze dit wensen – zelf hun persoonlijke gegevens verrijken.
 

Cursisten NBN Learning Solutions

Cursisten van NBN Learning Solutions kunnen – indien ze dit wensen – ons toelaten hun gegevens te gebruiken om:
 • hen te informeren over nieuwe normen;
 • hen te informeren over opleidingen of evenementen binnen hun interessegebied;
 • hen te informeren over nieuwe normalisatiedomeinen.
Om onze dienstverlening te verbeteren, kunnen ze bovendien – indien ze dit wensen – zelf hun persoonlijke gegevens verrijken.
 

Gebruikers van myNBN

Gebruikers van myNBN kunnen – indien ze dit wensen – ons toelaten hun gegevens te gebruiken om:
 • hen te informeren over nieuwe normen;
 • hen te informeren over opleidingen of evenementen binnen hun interessegebied;
 • hen te informeren over nieuwe normalisatiedomeinen.
Om onze dienstverlening te verbeteren, kunnen ze bovendien – indien ze dit wensen – zelf hun persoonlijke gegevens verrijken.
 

Deelnemers NBN-evenementen

Deelnemers aan NBN-evenementen kunnen – indien ze dit wensen – ons toelaten hun gegevens te gebruiken om:
 • hen te informeren over nieuwe normen;
 • hen te informeren over opleidingen of evenementen binnen hun interessegebied;
 • hen te informeren over nieuwe normalisatiedomeinen.
Om onze dienstverlening te verbeteren, kunnen ze bovendien – indien ze dit wensen – zelf hun persoonlijke gegevens verrijken.
 

Wie is verantwoordelijk voor dit privacybeleid?

Het NBN, Bureau voor Normalisatie, met maatschappelijke zetel in de Jozef II-straat 40 bus 6 in 1000 Brussel. In deze voorwaarden wordt ook naar het “NBN” verwezen met “wij”. 
 

Kunnen de voorwaarden veranderen?

Het NBN kan het privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving.
 

Waarom verzamelt het NBN je persoonlijke gegevens?

Het NBN verzamelt persoonlijke gegevens om haar gebruikers betere diensten te kunnen aanbieden. We vinden het belangrijk om onze klanten de juiste content of informatie te leveren. Daarom willen we je beter leren kennen. Door inzicht in een aantal persoonlijke gegevens kunnen we onze diensten waar mogelijk afstemmen op je behoeften. Daarnaast kunnen we je via je persoonlijke gegevens ook contacteren. 
 

Op welke manier verzamelt het NBN je persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die je aan ons meedeelt

Om bepaalde NBN-onlinediensten te kunnen gebruiken, moet je een NBN-account aanmaken. Wanneer je dit doet, vragen we je een aantal persoonlijke gegevens, zoals je e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, sector of andere bedrijfsinformatie. Deze gegevens worden opgeslagen in je NBN-profiel. 
Daarnaast zullen we je persoonlijke gegevens verzamelen als je ons contacteert, bijvoorbeeld als je een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten over onze diensten, of als je je online inschrijft voor een NBN-activiteit zoals een normalisatiecommissie, opleiding of evenement.
 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van je gebruik van NBN-onlinediensten

We verzamelen gegevens over de NBN-onlinediensten die je gebruikt en de manier waarop je deze gebruikt: wanneer je een van onze websites bekijkt, onze newsletter leest of een norm raadpleegt. Op deze manier kunnen we de NBN-onlinediensten aanpassen in functie van je noden en interesses en beter begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken.
 
Hierbij gebruiken we twee soorten informatie:
 • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van je verzoek, je browser, enz. Deze gegevens laten ons toe je te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe je onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels, geluidsfragmenten of video’s je hebt gelezen, beluisterd of bekeken, en of je helemaal tot het einde hebt gelezen, geluisterd of gekeken.
 • Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van je toestel, enz. Aan de hand van die gegevens hebben we een ruwe indicatie van je locatie. Dat kan nuttig zijn voor het leveren van bepaalde diensten.
Het NBN gebruikt hierbij onder andere cookies en andere gelijkaardige technologieën. Meer informatie hierover vind je in het cookiebeleid van het NBN.
 

Persoonlijke gegevens die we van derden krijgen

Indien je op de NBN-onlinediensten inlogt via je account van een sociale netwerksite of de sociale netwerkfuncties gebruikt die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geef je de sociale netwerksite de toestemming om bepaalde, duidelijk vernoemde persoonlijke gegevens met ons te delen.
 
Standaard zijn dat de basisgegevens van je profiel op de sociale netwerksite (naam, e-mailadres, geboortedatum, postcode, geslacht), die we toevoegen aan je NBN-profiel in het geval ze daar ontbreken. Het kan ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot je gedrag op de sociale netwerksite, zoals bijvoorbeeld likes. De gegevens zijn enkel gegevens die je publiekelijk deelt op de sociale netwerksite en voor zover je persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite dit toelaten. Indien je niet wil dat dergelijke informatie wordt gedeeld raden wij je aan om je instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen.
 
Verder kunnen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als van offline verstrekkers van gegevens. Het NBN zal dit enkel doen als de derde partij deze gegevens op een rechtmatige manier heeft verzameld en deze ook rechtmatig met ons deelt. Indien nodig zal het NBN ook je expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.
 

Andere bronnen

De NBN-onlinediensten zijn een dynamische en innovatieve omgeving. Dat betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op maat. Dit kan impliceren dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier verzamelen en/of gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit privacybeleid.
 

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

Om diensten te verlenen

We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van NBN-diensten. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan NBN-onlinediensten, of je feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken. 
 

Voor jouw gebruiksgemak

Wanneer je NBN-onlinediensten gebruikt via je NBN-profiel, passen we technologie toe die je herkent als geregistreerde gebruiker en onmiddellijk toegang verleent tot de betreffende dienst. Hierdoor moet je niet telkens opnieuw je inloggegevens opgeven wanneer je de betreffende NBN-onlinedienst(en) bezoekt of wil deelnemen aan interactieve features op NBN-onlinediensten zoals bijvoorbeeld wedstrijden. Voor bepaalde NBN-onlinediensten houdt deze technologie ook bij waar precies je bent gestopt met kijken en/of luisteren naar de NBN-content. 
 

Om onze dienstverlening te verbeteren

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke NBN-diensten en NBN-content interessant en handig zijn voor onze gebruikers. Door te weten wat je als gebruiker leest, bekijkt of gebruikt, kunnen we onze content dynamisch aanpassen en ons aanbod relevanter maken. In dat verband kunnen we je ook uitnodigen om deel te nemen aan een bevraging. Op die manier kunnen we onze NBN-diensten en de NBN-content voortdurend verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen. Zo wordt en blijft ons aanbod zo relevant mogelijk voor onze gebruikers. 
 

Om NBN-onlinediensten te personaliseren

Het NBN streeft ernaar om voor iedere gebruiker de NBN-onlinediensten zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kan het NBN zijn dienstverlening persoonlijker maken. Op die manier zou het NBN bijvoorbeeld aanbevelingen van content kunnen doen die bij je profiel passen.
 

Om je op de hoogte te houden van het producten- en dienstenaanbod van het NBN

Het NBN kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om je te informeren over evenementen, promoties, nieuwe diensten, enz. Wij zullen dit enkel doen indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kan het NBN ook laten weten als je niet langer wenst dat het NBN je hierover contacteert. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via je persoonlijke profielpagina.
 

Worden je gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij je persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over je worden verzameld.
 

Leveranciers van het NBN

Om onze NBN-diensten te leveren, doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners die ons helpen bij het leveren van IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het uitvoeren van enquêtes, enz. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht voor het NBN toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. Het NBN laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden rond de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.  
 

Sociale media

Bepaalde NBN-onlinediensten bevatten ‘knoppen’ van sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, enz. die je toelaten om op deze platformen informatie te delen. De knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. Het NBN heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden je aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die het NBN verzamelt.
 

Autoriteiten

In bepaalde omstandigheden zullen wij je gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren of aan te pakken of om de rechten van het NBN te beschermen.
 

Samengevoegde of geanonimiseerde informatie

In het kader van bijvoorbeeld economische of maatschappelijke analyses kan het NBN bepaalde geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens delen met derden. Het NBN zal er nauwgezet op toezien dat derden en/of het NBN je op geen enkele manier rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.
 

Hoe kan je jouw gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Je kan de persoonlijke gegevens die het NBN over je verwerkt op elk moment inzien. Je kan eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens ook altijd laten verbeteren of verwijderen. Indien je over een NBN-profiel beschikt, kan je zelf bepaalde persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen. In de andere gevallen kan je steeds het NBN contacteren.
 
Als je je rechten uitoefent, vragen we je zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we je vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we de identiteit van wie zijn privacyrechten wil uitoefenen moeten kunnen verifiëren, zodat we vermijden dat iemand anders ze uitoefent.
 
Je hebt ook steeds het recht je te verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden. We verwijzen hiervoor ook naar het antwoord op vraag 3.
 

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Het NBN vindt het belangrijk dat je gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Het NBN laat ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van je gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen. 
 

Data Protection Officer

In het kader van GDPR heeft het NBN – als overheidsinstelling – ook een Data Protection Officer aangesteld. Heb je vragen over het NBN privacybeleid? Contacteer gerust de NBN Data Protection Officer via privacy@nbn.be
 

Update van deze privacyverklaring

Het NBN zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

4. Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van verschillende types cookies. Hieronder vind je een overzicht per type. 

Noodzakelijke functionele cookies die er technisch voor zorgen dat de website goed werkt. 
 • Analyse-performantie cookies waarmee het NBN kan meten hoe de website wordt gebruikt.
 • Socialmedia-cookies om de inhoud van onze website te delen via sociale media.
 • Overige cookies die niet onder de vorige categorieën vallen maar die wel kunnen worden ingeschakeld om het gebruik van onze website te analyseren.
 • Het NBN maakt gebruik van derdepartijcookies waardoor het kan zijn dat je aangepaste advertenties te zien krijgt. Met aangepaste advertenties bedoelen we advertenties die bv. afgestemd zijn op je geslacht, leeftijd en/of regio. Het NBN beschikt niet over je identiteitsgegevens.
 • Overige cookies die niet onder de vorige categorieën vallen, maar waarmee een analyse van je gebruik van de website gepaard kan gaan.

 

Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “NBN-onlinediensten”: alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die het NBN aanbiedt en die toegang geven tot NBN-content.
 

Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

Het NBN, Bureau voor Normalisatie, met maatschappelijke zetel in Brussel: Jozef II-straat 40, bus 6, 1000 Brussel.
 

Kunnen de voorwaarden veranderen?

Het NBN kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving.
 

Hoe kan je het gebruik van cookies op de NBN-onlinediensten weigeren of beheren?

Via de NBN-onlinediensten

Op sommige NBN-onlinediensten biedt het NBN je de mogelijkheid om het gebruik van cookies aan te passen per type cookie. Dit doe je door in het menu ‘Cookie-instellingen’ je keuzes aan te vinken. Om de nieuwe instellingen op te slaan, klik je op de groene button 'Opslaan'. De volgende keer dat je de betreffende NBN-onlinedienst bezoekt, zijn de nieuwe cookie-instellingen van toepassing. 
 

Via de browser

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Je kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen.
 
Op de volgende website vind je hoe je voor de meest gebruikte browsers cookies weigert: http://www.aboutcookies.org/. Meer informatie per type browser vind je via de volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.